REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2013 roku

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 838/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 839/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 840/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów w wodach UE i wodach międzynarodowych obszaru V, XII oraz XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 841/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w wodach UE obszarów IIa, IIIa i IV oraz wodach UE obszarów 1, 2, 3 i 4 zarządzania dobijakami, z wyjątkiem wód w odległości 6 mil morskich od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula, przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX oraz X; wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 843/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F i wodach Grenlandii obszarów V oraz XIV przez statki pływające pod banderą Łotwy

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 844/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wodach Grenlandii obszarów V i XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 15 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 845/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. utanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIa, VIIIb oraz VIIId przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 17 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 846/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia atlantyckiego w wodach UE podrejonów 25-27, 28.2, 29 oraz 32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 19 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 847/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarach I oraz IIb przez statki pływające pod banderami państw członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Francji, Polski i Zjednoczonego Królestwa

Strony 21 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 848/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów dobijaków i powiązanych przyłowów w obszarze zarządzania dobijakami 2 przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 23 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 849/2013 z dnia 2 września 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 25 - 26 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 831/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniające po raz 199. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 1 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 832/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej fosfonian disodu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Strony 3 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 833/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej pyriofenon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 

Strony 7 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, biksafenu, diazynonu, difenokonazolu, etoksazolu, fenheksamidu, fludioksonilu, izopyrazamu, lambda-cyhalotryny, profenofosu i protiokonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni 

Strony 11 - 42 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 835/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 836/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2013 r.

Strony 45 - 47 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 91/68/EWG w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia dla wewnątrzunijnego handlu owcami i kozami oraz wymogów zdrowotnych w odniesieniu do trzęsawki(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5527) 

Strony 48 - 60 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady(UE)nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Nota do czytelników - Sposób cytowania aktów(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

Informacja dla czytelników - Rozporządzenie Rady (UE) nr 216/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie elektronicznej publikacjiDziennika Urzędowego Unii Europejskiej(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA