REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 144/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 145/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) do Porozumienia EOG

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 30 do Porozumienia EOG w sprawie szczególnych postanowień dotyczących organizacji współpracy w dziedzinie statystyki

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 148/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 149/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 150/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 151/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 152/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Nota do czytelnika (zob. s. 65)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1262/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pecorino Crotonese (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1263/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla producentów mleka w Estonii, na Łotwie i Litwie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1264/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 408/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1185/2009 w sprawie statystyk dotyczących pestycydów, w zakresie formatu przesyłu danych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1265/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2014 r. określająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej we właściwych komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w odniesieniu do propozycji poprawek do regulaminów ONZ nr 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 i 128, nowego ogólnego przepisu technicznego ONZ dotyczącego opon oraz poprawki do wzajemnej rezolucji nr 1

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2014 r. ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w sprawie projektu nowego regulaminu dotyczącego pojazdów napędzanych wodorem i ogniwami paliwowymi

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9126)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9127)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 938/2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wszczęcia dochodzenia dotyczącego możliwego obchodzenia środków antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w drodze przywozu rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin, i poddające ten przywóz rejestracji ( Dz.U. L 263 z 3.9.2014 )

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (EBC/2014/15)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1259/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, środków przeniesionych z roku budżetowego 2014

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1260/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. ustalające standardową obniżkę należności celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1261/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.18832 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/MX) (ex N 44/2005) wdrażanej przez Litwę w sprawie ograniczeń podatku akcyzowego na biopaliwa (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3600)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT ( Dz.U. L 347 z 30.12.2005 )

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA