REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2014 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1278/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 967/2006, (WE) nr 828/2009, (WE) nr 891/2009 i rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 75/2013

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1279/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Zjednoczonego Królestwa

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/860/WPZiB z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca i przedłużająca obowiązywanie decyzji 2012/173/WPZiB w sprawie uruchomienia centrum operacyjnego UE służącego misjom i operacji z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Rogu Afryki

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady 2014/861/WPZiB z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2012/699/WPZiB w sprawie wspierania przez Unię działań komisji przygotowawczej Organizacji do spraw Traktatu o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych w celu zwiększenia jej zdolności monitorowania i kontroli oraz w ramach realizacji strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/862/WPZiB z dnia 1 grudnia 2014 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady 2014/863/WPZiB z dnia 1 grudnia 2014 r. dotycząca wykonania decyzji 2013/798/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Środkowoafrykańskiej

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 28 listopada 2014 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9112)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2014 Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja z dnia 26 września 2014 r. zmieniająca art. 15 ust. 7 Protokołu 4 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 388/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 129 z 16.5.2012 )

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz zmieniająca decyzje 2000/365/WE i 2004/926/WE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o chęci uczestniczenia w aktach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i niebędących częścią dorobku Schengen

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/853/WPZiB z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania i zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mali w sprawie statusu misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1270/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1271/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron niektórych odmian winorośli zebranych w 2014 r. w niektórych regionach uprawy winorośli lub ich częściach

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1272/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do znakowania kontenerów w celu ich odprawy czasowej

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1273/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające po raz 223. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1274/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2014 r. ustalająca stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Administracyjnego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, w sprawie projektu nowego regulaminu dotyczącego ochrony w przypadku uderzenia bocznego w słup oraz projektu poprawki do tego regulaminu

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady 2014/855/WPZiB z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/46 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2014/47)

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE ( Dz.U. L 267 z 10.10.2009 )

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w obszarze NAFO 3M przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA