REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Informacje na temat podpisania i tymczasowego stosowania protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Madagaskaru a Wspólnotą Europejską

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/37 z dnia 6 stycznia 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Klenovecký syrec (ChOG)]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/38 z dnia 13 stycznia 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Lactobacillus acidophilus CECT 4529 jako dodatku paszowego dla kur niosek oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1520/2007 (posiadacz zezwolenia: Centro Sperimentale del Latte)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/39 z dnia 13 stycznia 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Focaccia di Recco col formaggio (ChOG)]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/40 z dnia 13 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/41 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland SA, złożony przez Polskę)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/42 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/010 IT/Whirlpool z Włoch)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/43 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas z Grecji)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/44 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w westiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/014 FR/Air France z Francji)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/36 z dnia 12 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych ( Dz.U. L 3 z 5.1.2002 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 27, s. 142)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich ( Dz.U. L 102 z 7.4.2004 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 008, s. 291)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/33 z dnia 9 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/34 z dnia 9 stycznia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 5 do dnia 6 stycznia 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2015 r.

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym ( Dz.U. L 315 z 3.12.2007 )

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 8 oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 16, 24 i 38

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/29 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/30 z dnia 17 grudnia 2014 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Potjesvlees uit de Westhoek (ChOG)]

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/31 z dnia 8 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/32 z dnia 29 grudnia 2014 r. dotycząca odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2013/38) (EBC/2014/62)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/17 z dnia 23 grudnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w obszarze IIIa i w wodach Unii obszaru IIIbcd przez statki pływające pod banderą Danii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/18 z dnia 23 grudnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w cieśninie Skagerrak przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/19 z dnia 23 grudnia 2014 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w obszarze IIIa oraz w wodach Unii podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/20 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/21 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA