REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/83 z dnia 21 stycznia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/84 z dnia 21 stycznia 2015 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz glutaminianu monosodowego pochodzącego z Indonezji

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/85 z dnia 21 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/86 z dnia 21 stycznia 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz i wnioskami o przyznanie uprawnień do przywozu złożonymi od dnia 1 do dnia 7 stycznia 2015 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/87 z dnia 21 stycznia 2015 r. przyjmująca zobowiązania zaproponowane w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu kwasu cytrynowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 153/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2015/88]

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/89]

Strony 80 - 80 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 155/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG [2015/90]

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 156/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG [2015/91]

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 157/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/92]

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 158/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/93]

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 159/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz protokoły do Porozumienia EOG [2015/94]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 302/14/COL z dnia 16 lipca 2014 r. zmieniająca po raz dziewięćdziesiąty dziewiąty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez modyfikację niektórych wytycznych w sprawie pomocy państwa [2015/95]

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1263/96 z dnia 1 lipca 1996 r. uzupełniającego załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 ( Dz.U. L 163 z 2.7.1996, s. 19 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 03, tom 019, s. 234)

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1361/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 13 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 40 ( Dz.U. L 365 z 19.12.2014 )

Strony 106 - 106 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/79 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do obciążenia aktywów, jednolitego modelu punktów danych i zasad walidacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/80 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/75 z dnia 19 stycznia 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/76 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uruchomienia misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) i zmiany decyzji 2014/219/WPZiB

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/77 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/78 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUMAM RCA)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii ( Dz.U. L 356 z 12.12.2014 )

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/62 z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

REKLAMA