REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 288/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2155]

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 289/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2156]

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 290/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2157]

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 291/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2158]

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 292/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2015/2159]

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG [2015/2160]

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 294/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2161]

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 295/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2162]

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 296/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2015/2163]

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 297/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2164]

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 298/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2015/2165]

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 299/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) Porozumienia EOG [2015/2166]

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 300/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. dotycząca zmiany Protokołu 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2167]

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 301/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami [2015/2168]

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2178 z dnia 25 listopada 2015 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2179 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wszczęcia przeglądu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 102/2012 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz stalowych lin i kabli pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, rozszerzonego na przywóz stalowych lin i kabli wysyłanych z Republiki Korei (zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Republiki Korei) w celu ustalenia możliwości przyznania wyłączenia od tych środków jednemu koreańskiemu eksporterowi, w celu uchylenia cła antydumpingowego w odniesieniu do towarów przywożonych przez tego eksportera oraz objęcia rejestracją towarów przywożonych przez tego eksportera

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2180 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2181 z dnia 24 listopada 2015 r. o publikacji z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy EN 795:2012 „Ochrona przed upadkiem z wysokości – Urządzenia kotwiczące” na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2182 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mającego na celu zakazanie wprowadzania do obrotu określonego typu maszyny do skubania drobiu (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8086)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2183 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiająca wspólny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8087)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2102 z dnia 28 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych ( Dz.U. L 200 z 31.7.2009 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2015/2169 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA