REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2015 roku

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1076 z dnia 28 kwietnia 2015 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1077 z dnia 1 lipca 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Idiazabal (ChNP)]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1078 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „kwas klodronowy (w postaci soli disodowej)”

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1079 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „heksaflumuron”

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1080 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 37/2010 w odniesieniu do substancji „4-hydroksybenzoesan propylu i jego sól sodowa”

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1081 z dnia 3 lipca 2015 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Rosji

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1082 z dnia 3 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1083 z dnia 3 lipca 2015 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o pozwolenia na przywóz, złożonymi od dnia 29 do dnia 30 czerwca 2015 r. w ramach kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1918/2006 w odniesieniu do oliwy z oliwek pochodzącej z Tunezji, oraz zawieszające możliwość składania wniosków o takie pozwolenia na miesiąc lipiec 2015 r.

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1084 z dnia 18 lutego 2015 r. zatwierdzająca w imieniu Unii Europejskiej pewne zmiany załączników II, V, VII i VIII do Umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią w sprawie środków sanitarnych stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 797)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1085 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Szwecję zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu maszyn do drewna opałowego Hammars vedklipp 5,5 hk oraz Hammars vedklipp 7,5 hk produkowanych przez przedsiębiorstwo Hammars Verkstad AB (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4428)

Strony 124 - 124 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia ( Dz.U. L 342 z 14.12.2012 )

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1116/2013 z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do wyjaśnienia, harmonizacji i uproszczenia niektórych szczególnych środków ochrony lotnictwa ( Dz.U. L 299 z 9.11.2013 )

Strony 126 - 126 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1059 z dnia 1 lipca 2015 r. ustanawiające zakaz połowów soli w obszarze IIIa oraz w wodach Unii podrejonów 22–32 przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1060 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bezwodnej betainy i chlorowodorku betainy jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1061 z dnia 2 lipca 2015 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu askorbinowego, soli sodowej fosforanu askorbylu, soli sodowo-wapniowej fosforanu askorbylu, askorbinianu sodu, askorbinianu wapnia i palmitynianu askorbylu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1062 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1063 z dnia 2 lipca 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1064 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/354/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1065 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany wspólnego działania 2005/889/WPZiB ustanawiającego Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2015/1066 z dnia 2 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2013/183/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1067 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie środka wprowadzonego przez Hiszpanię zgodnie z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania do obrotu wyrzynarki produkowanej przez Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd., Chiny (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4360)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1068 z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 4437)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2015 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Wspólnego Tranzytu z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniająca Konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2015/1069]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską ( Dz.U. L 353 z 28.12.2013 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/868 z dnia 26 maja 2015 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny, technazenu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 145 z 10.6.2015 )

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

REKLAMA