REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2016 roku

Decyzja Rady (UE) 2016/1623 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa o Partnerstwie Gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2016/1661 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1662 z dnia 12 września 2016 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Sicilia (ChOG)]

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1663 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów łososia atlantyckiego w wodach Unii podrejonów 22–31 przez statki pływające pod banderą Szwecji

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1664 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz w wodach Grenlandii obszaru XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1665 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rajokształtnych w wodach Unii obszarów IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1666 z dnia 13 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rajokształtnych w wodach Unii obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1667 z dnia 15 września 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1668 z dnia 15 września 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować w odniesieniu do ilości, których dotyczą wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz, złożone w okresie od dnia 1 września do dnia 7 września 2016 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1669 z dnia 15 września 2016 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 1 września do dnia 7 września 2016 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2017 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007 w sektorze mięsa drobiowego

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2016/1670 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Republikę Włoską

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1671 z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/1622 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1649 z dnia 8 lipca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 1316/2013 ustanawiające instrument „Łącząc Europę” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1650 z dnia 9 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów karmazynów na obszarze NAFO 3Mprzez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1651 z dnia 9 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów rai bruzdowanej w wodach Uniiobszaru VIIe przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1652 z dnia 9 września 2016 r. ustanawiające zakaz połowów witlinka w wodach obszaru VIIIprzez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1653 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywoziedla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2016/1654 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie mianowaniasędziów Sądu

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2016/1655 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie mianowaniasędziów Sądu

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2016/1656 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie mianowaniarzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2016/1657 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie mianowaniasędziego Sądu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1658 z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancjiziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokumentnr C(2016) 5747) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1659 z dnia 13 września 2016 r. zmieniająca decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancjiziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych (notyfikowana jako dokumentnr C(2016) 5748) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA