REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1557 z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1558 z dnia 17 października 2018 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako dodatku paszowego dla kotów i psów (posiadacz zezwolenia Centro Sperimentale del Latte)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1559 z dnia 17 października 2018 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie nalewki z kminu rzymskiego (Cuminum cyminum L.) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1560 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji Komitetu UPG w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2018/1561 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy tymczasowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a stroną Środkowoafrykańską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia decyzji Komitetu UPG w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1239 z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1244 z dnia 4 września 2018 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Bleu des Causses” (ChNP)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1549 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Ustaleń między Unią Europejską, z jednej strony, a Królestwem Norwegii, Republiką Islandii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, dotyczących udziału tych państw w Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1550 z dnia 16 października 2018 r. dotyczące odnowienia zezwolenia na stosowanie kwasu benzoesowego jako dodatku paszowego dla prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1730/2006 i nr 1138/2007 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1551 z dnia 16 października 2018 r. unieważniające faktury wystawione przez dwóch producentów eksportujących z naruszeniem zobowiązania uchylonego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1570

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1552 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Współpracy ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia priorytetów partnerstwa UE-Azerbejdżan

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1553 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie warunków uznawania elektronicznych świadectw fitosanitarnych wydanych przez krajowe organizacje ochrony roślin państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 5370)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dz.U. L 150 z 14.6.2018 )

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1243 z dnia 13 września 2018 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji nr 2/2016 Komitetu Mieszanego UE-Szwajcaria z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany protokołu nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej [2016/121] ( Dz.U. L 23 z 29.1.2016 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Informacja na temat daty podpisania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie dotyczące wejścia w życie Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Mongolią, z drugiej strony

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2339 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów rajokształtnych w wodach Unii obszaru VIId przez statki pływające pod banderą Belgii

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2340 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka żółtopłetwego w obszarze podlegającym kompetencji IOTC przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2341 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów północnego tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5°N przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2342 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów widlaka białego w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII oraz IX przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2343 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów rekinów głębinowych w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszaru X przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2344 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów beryksów w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2345 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające zakaz połowów molwy w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2346 z dnia 12 grudnia 2017 r. ustanawiające tymczasowy zakaz połowów sardeli europejskiej w wodach obszarów IX oraz X; w wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA