REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Rady (UE) 2018/1535 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, umowy o statusie między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/1536 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w odniesieniu do przystąpienia Australii do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2018/1537 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.38105 2014/C (ex 2014/NN) wdrożonej przez Królestwo Belgii na rzecz przedsiębiorstw Brussels Airlines, TUI Airlines Belgium i Thomas Cook Airlines Belgium (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5023)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1538 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu w zakresach częstotliwości 874-876 i 915-921 MHz (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6535)

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/317 z dnia 2 marca 2018 r. ustanawiającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla połowów babki przezroczystej (Aphia minuta) przy użyciu niewodów łodziowych na niektórych wodach terytorialnych Włoch ( Dz.U. L 62 z 5.3.2018 )

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/2115 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie programu pomocy SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) wdrożonego przez Belgię - Opodatkowanie portów w Belgii (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5174)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/2116 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) wdrożonej przez Francję - Opodatkowanie portów we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 5176)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2307 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a Republiką Chile w sprawie handlu produktami ekologicznymi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2308 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus subtilis (DSM 5750) i Bacillus licheniformis (DSM 5749) jako dodatku paszowego dla prosiąt ssących (posiadacz zezwolenia Chr. Hansen A/S)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2309 z dnia 13 grudnia 2017 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w roku 2017 w odniesieniu do niektórych stad z powodu przełowienia innych stad w poprzednich latach i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1345

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2310 z dnia 13 grudnia 2017 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2018 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2312 z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dla loch, prosiąt ssących i psów (posiadacz zezwolenia Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, reprezentowany przez Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2313 z dnia 13 grudnia 2017 r. określające specyfikacje dotyczące formatu paszportu roślin służącego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roślin służącego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2314 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy stosować do ilości objętych wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz złożonymi od dnia 20 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. oraz określające ilości, jakie należy dodać do ilości ustalonej dla podokresu od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001 w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2316 z dnia 12 grudnia 2017 r. uchylająca decyzję 92/176/EWG dotyczącą map przewidzianych do stosowania w systemie Animo (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8316)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2317 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2318 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych w Australii mających zastosowanie do rynków finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2319 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do uznanych giełd w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2320 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących krajowych giełd papierów wartościowych i alternatywnych systemów obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1230 z dnia 12 września 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1231 z dnia 13 września 2018 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1232 z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1354/2011 w odniesieniu do unijnych kontyngentów taryfowych na mięso baranie i kozie pochodzące z Norwegii i Nowej Zelandii

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

REKLAMA