REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XVI (Zamówienia) do Porozumienia EOG [2017/2049]

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/2050]

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/2051]

Strony 62 - 62 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/2052]

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/2053]

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Uwaga dla czytelnika

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2093 z dnia 15 listopada 2017 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1331/2011 wobec przywozu niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, poprzez przywóz wysyłany z Indii, zgłoszony lub niezgłoszony jako pochodzący z Indii, oraz kończące rejestrację tego przywozu wprowadzoną rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/272

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2094 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2017/32)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2095 z dnia 3 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/2017/34)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Dyrektywa Komisji (UE) 2017/2096 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2097 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie metodologii obliczania wysokości sankcji za naruszenia wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2017/35)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2098 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie aspektów proceduralnych dotyczących nakładania środków korygujących w związku z niezastosowaniem się do rozporządzenia (UE) nr 795/2014 (EBC/2017/33)

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 35/17/COL z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyznania Norwegii odstępstwa dotyczącego oczyszczalni ścieków komunalnych Ladehammeren w aglomeracji Trondheim i uchylenia decyzji nr 725/07/COL [2017/2099]

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2016 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2083 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2084 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2085 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2086 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2087 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2088 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2089 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunków technicznych rozwijania, utrzymywania i wykorzystywania teleinformatycznych systemów wymiany informacji oraz przechowywania takich informacji zgodnie z unijnym kodeksem celnym

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2090 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia piwa jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2091 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej iprodion, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2015 z dnia 9 listopada 2017 r. ustalające informacje techniczne w odniesieniu do obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych w odniesieniu do sprawozdań dla dat odniesienia od dnia 30 września 2017 r. do dnia 30 grudnia 2017 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2060 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Trzeciego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA