REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2017 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2061 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2062 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1509 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/2063 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/2064 z dnia 13 listopada 2017 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1420

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2065 z dnia 13 listopada 2017 r. potwierdzające warunki zatwierdzenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina, określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011, i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/408 w odniesieniu do włączenia substancji czynnej 8-hydroksychinolina do wykazu substancji kwalifikujących się do zastąpienia

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2066 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej nasiona gorczycy w proszku jako substancji podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2067 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia ekstraktu z papryki (kapsantyny, kapsorubiny E 160 c) jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2068 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia sorbinianu potasu jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2069 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: flonikamid (IKI-220), metalaksyl, penoksulam i prochinazyd

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2017/2070 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Finlandii

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2071 z dnia 13 listopada 2017 r. dotycząca mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Regionie Kaukazu Południowego i ds. Kryzysu w Gruzji

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2072 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie uaktualnienia i zmiany wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/1426

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2073 z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

Strony 59 - 59 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2074 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 60 - 60 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2017/2075 z dnia 4 września 2017 r. zastępująca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2017/2076 z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję Komisji 2009/607/WE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego twardym pokryciom (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7247)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2077 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniająca decyzję 2005/50/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7374)

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2078 z dnia 10 listopada 2017 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania beta-glukanów z drożdży jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7391)

Strony 77 - 77 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2079 z dnia 10 listopada 2017 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu wyciągu bogatego w taksyfolinę jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7418)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2080 z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/9 w sprawie dostępu do określonych danych systemu TARGET2 i ich wykorzystania (EBC/2017/29)

Strony 86 - 86 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2081 z dnia 10 października 2017 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2017/30)

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/2082 z dnia 22 września 2017 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2017/28)

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2055 z dnia 23 czerwca 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących współpracy i wymiany informacji między właściwymi organami w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług przez instytucje płatnicze

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2056 z dnia 22 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 522/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 w odniesieniu do szczegółowych przepisów dotyczących zasad wyboru przeznaczonych do wsparcia przez EFRR innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i zarządzania tymi działaniami

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2057 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia Achillea millefolium L. jako substancji podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA