REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2018 roku

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące procedury, którą należy stosować w celu przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z roślinami, produktami roślinnymi i innymi przedmiotami wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustanawiające tymczasowy wykaz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wysokiego ryzyka w rozumieniu art. 42 rozporządzenia (UE) 2016/2031 i wykaz roślin, dla których nie są wymagane świadectwa fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii w rozumieniu art. 73 tego rozporządzenia

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2018/2020 z dnia 4 grudnia 2018 r. stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 22 czerwca 2018 r.

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2021 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/348 w odniesieniu do spójności skorygowanych celów w kluczowym obszarze skuteczności działania dotyczącym efektywności kosztowej, zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej przedłożonych przez Portugalię i Rumunię (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8489)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komisji (UE) 2018/2022 z dnia 17 grudnia 2018 r. ustalająca wykaz wykwalifikowanych ekspertów dla Rad Odwoławczych Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8561)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2023 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotycząca zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/1984 określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla producentów lub importerów mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, którzy zgodnie z prawem wprowadzili do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8801)

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie Umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1563 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komisji ds. Rybołówstwa na Środkowo-Zachodnim Atlantyku (WECAFC)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1564 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej „Wyeliminować przyczyny korupcji w Europie: kraje z nieefektywnym sądownictwem po upływie terminu nie dostaną pieniędzy”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6387)

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1565 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Działania w obliczu kryzysu klimatycznego”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6388)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1566 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6389)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2019/1567 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie proponowanej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zapewnienie zgodności wspólnej polityki handlowej z traktatami UE oraz z prawem międzynarodowym”(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6390)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2018/2003 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/2004 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2005 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu dibutylu (DBP), ftalanu benzylu butylu (BBP) oraz ftalanu diizobutylu (DIBP)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2018/2006 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2009/1008/UE upoważniającą Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2007 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2008 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2009 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca i przedłużająca decyzję 2013/233/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2010 z dnia 17 grudnia 2018 r. wspierająca przeciwdziałanie nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz nielegalnemu handlowi nimi, a także ich skutkom, w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w ramach strategii UE przeciwko nielegalnej broni palnej, strzeleckiej i lekkiej oraz amunicji do tych rodzajów broni zatytułowanej „Zabezpieczanie broni, ochrona obywateli”

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2011 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wsparcia uwzględniających aspekt płci polityk, programów i działań w zakresie zwalczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i jej niewłaściwego wykorzystywania, zgodnie z programem działań na rzecz kobiet, pokoju i bezpieczeństwa

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2012 z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2013 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie identyfikacji 1,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-onu (3-benzylidenokamfory) jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy zgodnie z art. 57 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/2014 z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2010/221/UE w odniesieniu do wykazu obszarów w Irlandii wolnych od herpeswirusa 1 Ονar (OsHV-1 ÎźVar) u ostryg (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 8618)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

REKLAMA