REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/2048 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2020/2049 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2050 z dnia 10 grudnia 2020 r. przyznająca niektórym państwom członkowskim odstępstwa od stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 ustanawiającego wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8595)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2051 z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1742 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 9184)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja nr 2/2020 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję nr 3/2019 Komitetu Ambasadorów AKP–UE w sprawie przyjęcia środków przejściowych zgodnie z art. 95 ust. 4 Umowy o partnerstwie AKP–UE [2020/2052]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Dyrektywa Rady (UE) 2020/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do środków tymczasowych dotyczących podatku od wartości dodanej mających zastosowanie do szczepionek przeciwko COVID-19 i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w kierunku tej choroby w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 r. wykonujące art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2022 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2023 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2024 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2025 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie zmiany załącznika IV (Energia) do Porozumienia EOG (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2026 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do przyjęcia decyzji wyłączającej niektóre zakupy żywności z zakresu stosowania zakazów lub ograniczeń wywozowych

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2027 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa w odniesieniu do zmian dodatku 2 do załącznika II i wprowadzenia not wyjaśniających do art. 15, 16, 19, 20 i 30 załącznika II do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ameryką Środkową, z drugiej strony, oraz uchylająca decyzje (UE) 2016/1001 i (UE) 2016/1336

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2028 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany tego Układu w drodze zastąpienia protokołu 3 do niego w sprawie definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/2029 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony, w odniesieniu do zmiany do tego Układu w drodze zastąpienia protokołu 3 do niego, dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2020/2030 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/2031 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2012/389/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/2032 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/96/WPZiB w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/2033 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję 2010/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Demokratycznej Republiki Konga

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej ( Dz.U. L 321 z 17.12.2018 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/2011 z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1409/2013 w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43) (EBC/2020/59)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1836 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1837 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1838 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2020/1839 z dnia 14 maja 2020 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 za rok budżetowy 2018

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

REKLAMA