REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2020 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/397 z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1678)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1295 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1469 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali, pochodzących z Rosji i Ukrainy, w następstwie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 204 z 2.8.2019 )

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/393 z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w zakresie wpisu dotyczącego Rosji w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do Unii i tranzyt przez jej terytorium niektórych towarów drobiowych w związku z zakażeniem wirusem rzekomego pomoru drobiu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/394 z dnia 7 października 2019 r. dotycząca środków SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) wdrożonych przez Republikę Grecką w formie dotacji na spłatę odsetek i gwarancji związanych z pożarami w 2007 r. (niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie sektora rolnego) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7094)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1966 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II, III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych ( Dz.U. L 307 z 28.11.2019 )

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/392 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii i protokołu wykonawczego do tej umowy o partnerstwie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/389 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/390 z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające po raz 312. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/391 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.34402 – 2015/C (ex 2015/NN) wdrożonej przez Niemcy na rzecz spółki Hochschul-Informations-System GmbH (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6836)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/386 z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające załącznik II do decyzji 2007/777/WE w odniesieniu do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolony jest przywóz do Unii produktów mięsnych oraz przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, oraz zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do wykazu krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii świeżego mięsa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/387 z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1302/2014 i (UE) 2016/919 w odniesieniu do rozszerzenia obszaru użytkowania i etapów przejściowych

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/388 z dnia 6 marca 2020 r. ustanawiająca przepisy dotyczące stosowania dyrektywy Rady 90/428/EWG w odniesieniu do odstępstw od zasad zawodów konnych oraz zmieniająca decyzję Komisji 2009/712/WE w zakresie odniesień do przepisów zootechnicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1269)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/382 z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Bergamote(s) de Nancy” (ChOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/383 z dnia 6 marca 2020 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 9 marca 2020 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/384 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/47 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 1537)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2020 Komitetu Ambasadorów AKP–UE z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie mianowania członków zarządu i dyrektora Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA) [2020/385]

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2199 z dnia 17 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.U. L 338 z 30.12.2019 )

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/370 z dnia 5 marca 2020 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/371 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2020/372 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w odniesieniu do przyjęcia poprawek do załączników 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 i 18 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/373 z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/374 z dnia 5 marca 2020 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2020/348 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.35980 – 2019/C Zjednoczone Królestwo – Reforma rynku energii elektrycznej: mechanizm zdolności wytwórczych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7610)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/375 z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji nazwy dotyczącej chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego „Priorat/Priorato” (ChNP)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/376 z dnia 5 marca 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie norbiksyny (annatto F) jako dodatku paszowego dla kotów i psów

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA