REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2085 z dnia 19 listopada 2021 r. ustanawiające wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 219/2007, (UE) nr 557/2014, (UE) nr 558/2014, (UE) nr 559/2014, (UE) nr 560/2014, (UE) nr 561/2014 i (UE) nr 642/2014

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2086 z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania wytrąconych soli fosforanowych i produktów pochodnych jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE

Strony 120 - 120 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2087 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów utlenianych termicznie i produktów pochodnych jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE

Strony 130 - 130 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2088 z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w celu dodania materiałów uzyskanych w wyniku pirolizy i zgazowania jako kategorii materiałów składowych w produktach nawozowych UE

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2089 z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2122 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów stwarzających niskie ryzyko, do towarów stanowiących część bagażu osobistego pasażerów i do zwierząt domowych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające to rozporządzenie delegowane i rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2074 w zakresie odesłań do pewnych uchylonych aktów prawnych

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2090 z dnia 25 listopada 2021 r. dotyczące odmowy udzielenia zezwolenia na stosowanie ditlenku tytanu jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 160 - 160 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2091 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwrotu środków przeniesionych z roku budżetowego 2021, zgodnie z art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2092 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla tuczników i warchlaków

Strony 166 - 166 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2093 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 5’-guanylanu disodowego jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 169 - 169 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2094 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dekokwinatu (Deccox i Avi-Deccox 60G) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Zoetis Belgium SA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1289/2004

Strony 173 - 173 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2095 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie roztworu podstawowego L-lizyny, monochlorowodorku L-lizyny i siarczanu L-lizyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 179 - 179 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2096 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei CBS 143953 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu, tuczników, prosiąt i wszystkich podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia: przedsiębiorstwo Danisco (UK) Ltd reprezentowane w Unii przez Genencor International B.V.)

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2097 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków odchowywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Novus Europe NV)

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/2098 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ponownego przedłużenia obowiązywania tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii

Strony 194 - 194 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2082 z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiającego zasady wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu klasyfikacji ryzyka ( Dz.U. L 426 z 29.11.2021 )

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2076 z dnia 26 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-tryptofanu wytwarzanego przez Escherichia coli KCCM 80210 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2077 z dnia 26 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2078 z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w odniesieniu do europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2079 z dnia 26 listopada 2021 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek proszku z pieczarek z witaminą D2 jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2080 z dnia 26 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monohydratu monochlorowodorku L-histydyny wytwarzanego w drodze fermentacji przez Escherichia coli NITE SD 00268 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt z wyjątkiem ryb

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2082 z dnia 26 listopada 2021 r. ustanawiające zasady wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu klasyfikacji ryzyka

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2083 z dnia 26 listopada 2021 r. zawieszające środki polityki handlowej dotyczące niektórych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, nałożone rozporządzeniami wykonawczymi (UE) 2018/886 i (UE) 2020/502

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2017 z dnia 13 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2070 w odniesieniu do portfeli odniesienia, wzorów do celów sprawozdawczych i instrukcji dotyczących przekazywania informacji, które należy stosować w Unii przy przekazywaniu informacji, o których mowa w art. 78 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/2038 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA