REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 ( Dz.U. L 150 z 14.6.2018 )

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/15 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 112)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/11 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 498/2012 w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/12 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w odniesieniu do określenia towarów, dla których nie istnieje ryzyko późniejszego przemieszczenia do Unii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (UE) 2021/13 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie mianowania jednego członka i dwóch zastępców członka Komitetu Regionów zaproponowanych przez Irlandię

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/14 z dnia 7 stycznia 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/3 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte, w imieniu Unii Europejskiej, na ponownie zwołanej sześćdziesiątej trzeciej sesji Komisji ds. Środków Odurzających w sprawie umieszczania konopi indyjskich i ich pochodnych w wykazach zgodnie z Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 r., zmienioną protokołem z 1972 r., oraz Konwencją o substancjach psychotropowych z 1971 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja (UE) 2021/4 podjęta za porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie lokalizacji siedziby Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologii i Badaniach Naukowych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/5 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2019/783 (BiH/31/2020)

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/6 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia malijskich sił zbrojnych (EUTM Mali) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/7 z dnia 5 stycznia 2021 r. dotycząca przedłużenia działania podjętego przez fińską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Chemikaliów, polegającego na pozwoleniu na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Biobor JF zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 7)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/8 z dnia 23 grudnia 2020 r. upoważniająca Komisję do głosowania za podwyższeniem kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy w sprawie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/9 z dnia 6 stycznia 2021 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Turcji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja NR 1/2019 Wspólnego Komitetu UE–Meksyk z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w załączniku III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady WE–Meksyk dotyczącym definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej (Andora i San Marino oraz reguły pochodzenia odnoszące się do określonych produktów chemicznych) [2021/10]

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do regulaminu nr 39 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie zespołów prędkościomierza i hodometru oraz ich montażu ( Dz.U. L 302 z 28.11.2018 )

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w odniesieniu do wymogów administracyjnych dotyczących homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ( Dz.U. L 163 z 26.5.2020 )

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/1 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w odniesieniu do dotacji rolnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2021/2 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w odniesieniu do przyjęcia decyzji o zmianie Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zawiadomienie dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony, oraz Umowy między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych oraz Umowy między rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA