REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2021 roku

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/41 budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/70 z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2018/1229 dotyczące regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku w odniesieniu do jego wejścia w życie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/71 z dnia 21 stycznia 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów beryksów w wodach Unii i wodach międzynarodowych obszarów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14 przez statki pływające pod banderą Francji

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/72 z dnia 22 stycznia 2021 r. ustanawiające zamknięcie połowów rai bruzdowatej w wodach Unii obszarów 7d i 7e w odniesieniu do statków pływających pod banderą Francji

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/73 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/74 z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1191 ustanawiające środki w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/75 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Chorwacji i Polsce w związku z klęskami żywiołowymi oraz zapewnienia wypłaty zaliczek na rzecz Chorwacji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii w związku z wystąpieniem poważnego stanu zagrożenia zdrowia publicznego

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/76 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/58 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2021)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2021/59 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2021)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/60 z dnia 22 stycznia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i NK603, produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych, oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1111 (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 150)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/61 z dnia 22 stycznia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery modyfikacje MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 i NK603, produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 255)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/62 z dnia 22 stycznia 2021 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 260)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/63 z dnia 22 stycznia 2021 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 261)

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/64 z dnia 22 stycznia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 266)

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/65 z dnia 22 stycznia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje MON 87427, MON 89034, MIR162 i MON 87411, produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 268)

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/66 z dnia 22 stycznia 2021 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 285)

Strony 44 - 44 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/67 z dnia 22 stycznia 2021 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 285)

Strony 50 - 50 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/68 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2020/1809 dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 482)

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Sterującego Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Agencję

Strony 116 - 116 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2020 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniająca dodatek 2 (Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia) do załącznika II (dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej) [2021/45]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja nr 2/2020 Rady Stowarzyszenia UE–Ameryka Środkowa z dnia 14 grudnia 2020 r. wprowadzająca noty wyjaśniające do art. 15, 16, 19, 20 i 30 załącznika II (dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej) do umowy w odniesieniu do świadectwa przewozowego EUR.1, deklaracji na fakturze, upoważnionych eksporterów i weryfikacji dowodów pochodzenia [2021/46]

Strony 96 - 96 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/56 z dnia 20 stycznia 2021 r. ustanawiające środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze objętym Konwencją ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 520/2007

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/48 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozporządzenia (WE) nr 147/2003 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Somalii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA