REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1529 z dnia 14 września 2022 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1528 z dnia 4 lipca 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1077 o przepisy dotyczące ustanowienia ram monitorowania i ewaluacji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/1432 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 230 z dnia 5 września 2022 r.)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1522 z dnia 8 września 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1523 z dnia 8 września 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1524 z dnia 8 września 2022 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1525 z dnia 13 września 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie monochlorowodorku L-lizyny i siarczanu L-lizyny wytwarzanych w drodze fermentacji przez Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1526 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Kanadą dotyczących umowy w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Kanady w programach unijnych oraz stowarzyszenia Kanady z programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1527 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji z Nową Zelandią dotyczących umowy w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa Nowej Zelandii w programach unijnych oraz stowarzyszenia Nowej Zelandii z programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1518 z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1519 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 w odniesieniu do wymogów mających zastosowanie do produktów nawozowych UE zawierających związki będące inhibitorami oraz dalszego przetwarzania produktu pofermentacyjnego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1520 z dnia 17 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji wysokości opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1501 z dnia 9 września 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 208/2014 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1502 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/1503 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) 2017/1509 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1504 z dnia 6 kwietnia 2022 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do utworzenia centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP) w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1505 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca decyzję 2012/392/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Nigrze (EUCAP Sahel Niger)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1506 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie działania Unii Europejskiej wspierającego rozwój narzędzi technologii informacyjnej w celu poprawy rozpowszechniania informacji na temat unijnych środków ograniczających

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1507 z dnia 9 września 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1508 z dnia 9 września 2022 r. dotycząca przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/1509 z dnia 9 września 2022 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2022/1510 z dnia 9 września 2022 r. w sprawie wykonania decyzji (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2022/1511 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6284) (Jedynie teksty w języku francuskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i słoweńskim są autentyczne)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1512 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Wyposażenie każdego europejskiego domu w panele fotowoltaiczne o mocy 1 kW i turbiny wiatrowe o mocy 0,6 kW przy wykorzystaniu środków unijnych, którymi zarządzać będą wyłącznie gminy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6108) (Jedynie tekst w języku rumuńskim jest autentyczny)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1513 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Chrońmy dziedzictwo obszarów wiejskich, bezpieczeństwo żywnościowe i dostawy żywności w UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6193) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

REKLAMA