REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2022 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1514 z dnia 8 września 2022 r. zezwalająca Finlandii na udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze składające się z azotu wytwarzanego in situ w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6274) (Jedynie teksty w języku fińskim i szwedzkim są autentyczne)

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1515 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Mouskito Junior Lotion zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6279) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1516 z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 61 - 61 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1517 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących izolacji wykonanej z granulowanego korka ekspandowanego w postaci niezwiązanej lub wymieszanego z innymi składnikami lub z granulowanego korka naturalnego w postaci niezwiązanej i gumy oraz innych wyrobów budowlanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1490 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tłoczonego cytrynowego olejku eterycznego, frakcji pozostałości tłoczonego cytrynowego olejku destylowanego, destylowanego cytrynowego olejku eterycznego (frakcja lotna) i destylowanego limonkowego olejku eterycznego jako dodatków paszowych dla niektórych gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1491 z dnia 8 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 17 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1492 z dnia 8 września 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-waliny wytwarzanej przez Escherichia coli CCTCC M2020321 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1493 z dnia 8 września 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie L-metioniny wytwarzanej przez Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 i Escherichia coli KCCM 80246 jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1494 z dnia 7 września 2022 r. w sprawie nierozstrzygniętego sprzeciwu dotyczącego warunków udzielenia pozwolenia na produkt biobójczy Mouskito Spray zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6264) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1495 z dnia 8 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia medetomidyny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 21 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1497 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia, czy produkt zawierający „wytłok z oleożywicy Capsicum” jest produktem biobójczym, na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja nr 1/2022 Wspólnej Rady ustanowionej Umową o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami SADC UPG, z drugiej strony z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie dostosowania ilości referencyjnych niektórych produktów kwalifikujących się do objęcia środkami ochronnymi wymienionych w załączniku IV do Umowy o partnerstwie gospodarczym UE–SADC [2022/1498]

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja NR 2/2022 Wspólnej Rady ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a państwami sadc upg, z drugiej strony z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wniosku złożonego przez Angolę zgodnie z art. 119 ust. 1 Umowy o partnerstwie gospodarczym [2022/1499]

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1496 z dnia 8 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia tebukonazolu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1477 z dnia 6 września 2022 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/492, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/776, na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych wysyłanych z Turcji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Turcji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1478 z dnia 6 września 2022 r. rozszerzające ostateczne cło wyrównawcze nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/776 na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Egiptu na przywóz niektórych materiałów z włókna szklanego tkanych lub zszywanych wysyłanych z Turcji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Turcji

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1479 z dnia 7 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 w odniesieniu do definicji produktów rybołówstwa

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1483 z dnia 6 września 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6509) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1484 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia węglanu DDA do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 79 - 79 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1485 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia IPBC do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1486 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia akroleiny do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 12 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1487 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia etofenproksu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1488 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia K-HDO do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 170 z dnia 25 czerwca 2019 r.)

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1489 z dnia 7 września 2022 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia spinosadu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

REKLAMA