REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L z 2023 roku

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG Nr 242/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2023/2044]

Strony 127 - 127 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 243/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2023/2045]

Strony 129 - 129 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 244/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2023/2046]

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 245/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 112/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. [2023/2047]

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2070 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1675 w celu dodania Kamerunu i Wietnamu do wykazu państw trzecich wysokiego ryzyka

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2071 z dnia 27 września 2023 r. ustanawiające wzór ustrukturyzowanego badania dotyczącego odbiorców końcowych pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej udzielanej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2072 z dnia 27 września 2023 r. uchylające cła antydumpingowe na przywóz biodiesla pochodzącego z Argentyny i Indonezji nałożone rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 1194/2013

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2073 z dnia 25 września 2023 r. dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2074 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, zaproponowanego przez Królestwo Szwecji

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2075 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie mianowania dwóch członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanych przez Republikę Finlandii

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2076 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/2077 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Cypryjską

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/2078 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2023/743 (EUNAVFOR MED IRINI/3/2023)

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2023/278 budżetu rocznego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2023 ( Dz.U. L 58 z 23.2.2023 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dz.U. L 237 z 26.9.2023 )

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1862 z dnia 4 października 2022 r. ustanawiającego wykazy zastrzeżonych i zablokowanych nazw domen w domenie najwyższego poziomu .eu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/517 ( Dz.U. L 259 z 6.10.2022 )

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/1214 z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie ( Dz.U. L 159 I z 23.6.2023 )

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2053 z dnia 13 września 2023 r. ustanawiające wieloletni plan zarządzania zasobami tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1936/2001, (UE) 2017/2107 i (UE) 2019/833 oraz uchylające rozporządzenie (UE) 2016/1627

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2054 z dnia 20 września 2023 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Allåkerbär från Norrland” (ChNP)]

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2055 z dnia 25 września 2023 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do mikrocząstek polimerów syntetycznych

Strony 67 - 67 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2056 z dnia 26 września 2023 r. zmieniające wykonawcze standardy techniczne określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 945/2014 w odniesieniu do aktualizacji wykazu stosownych indeksów o odpowiednim poziomie dywersyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2057 z dnia 26 września 2023 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2058 z dnia 26 września 2023 r. ustanawiające przepisy szczególne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 w odniesieniu do specjalnych poziomów kontroli urzędowych i wzoru świadectwa ogólnego do celów wprowadzania do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa przesyłek niektórych towarów detalicznych

Strony 97 - 97 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2059 z dnia 26 września 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 w odniesieniu do wykazu niektórych towarów z zagranicy, które mogą być wprowadzane do Irlandii Północnej jako towary detaliczne z innych części Zjednoczonego Królestwa i wprowadzane do obrotu w Irlandii Północnej

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2060 z dnia 26 września 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1231 w odniesieniu do wykazu państw bandery statków rybackich poławiających produkty rybołówstwa, które mogą być wprowadzane do Irlandii Północnej z innych części Zjednoczonego Królestwa i wprowadzane do obrotu w Irlandii Północnej jako towary detaliczne

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

REKLAMA