| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 19 sierpnia 2015 pozycje 2644-2664

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 19 sierpnia 2015

Uchwała nr 176/g238/P/15 ` z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności: 1. § 3 ust. 1, 2, 3, i 4 uchwały Nr 41/V/VII/2015 Rady Gminy Linia z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej , 2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej załącznik do badanej uchwały, w części oznaczonej literą J w zakresie słów: - „Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 54 par. 1 ustawy Kodeks karny skarbowy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.) "Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie" oraz art. 233 par. 1 ustawy Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) "kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".” , - „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego rok 2015 poz. 2655