| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
pko pko pko
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK PKOTFI > Jak inwestowane są środki uczestnika PPK?

Jak inwestowane są środki uczestnika PPK?

Środki uczestnika PPK trafiają na rachunek imienny prowadzony przez wybraną instytucję finansową. Zgromadzone oszczędności są inwestowane. Na to jak są inwestowane wpływ ma wiek danego uczestnika PPK.


Środki gromadzone na rejestrze PPK

Osoba będąca uczestnikiem PPK posiada indywidualny rejestr założony przez instytucję finansową (fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub zakład ubezpieczeń) prowadzącą i zarządzającą PPK w danym zakładzie pracy. Trafiają na niego wpłaty pracodawcy, pracownika, powitalna i roczne. Pracodawca może minimalnie wpłacać 1,5%, a maksymalnie 4% wynagrodzenia pracownika. Sam uczestnik przeznacza na PPK maksymalnie 4%, a nie mniej niż 0,5% (jeżeli jego wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia). Wpłata powitalna ze środków Funduszu Pracy wynosi 250 zł, a dopłaty roczne 240 zł. Powstaje pytanie – co dzieje się z tymi środkami podczas trwania programu?

Inwestowanie środków w PPK

Wszystkie zgromadzone środki zarządzane są w ramach funduszu zdefiniowanej daty. Fundusz zdefiniowanej daty pozwala na zapewnienie efektywności oraz przestrzeganie zasad ograniczonego ryzyka inwestycyjnego. Im wyższy wiek uczestnika PPK, tym ryzyko inwestycyjne będzie mniejsze. Zasada ta ma na celu zapewnienie realizacji założenia programu, a więc wypłaty określonej kwoty wraz z osiągnięciem przez daną osobę 60 roku życia.

Będzie wyglądało to w ten sposób, ze każda instytucja finansowa otworzy kilka funduszy zdefiniowanej daty odpowiednich dla 5 przedziałów wiekowych. Każdy z nich ma własną politykę inwestycyjną:

  1. 60 rok życia (zdefiniowana data) i więcej (udział części udziałowej do 15%, a udział części dłużnej minimum 85% wartości aktywów funduszu)
  2. 5 lat przed 60 rokiem życia (udział części udziałowej od 10% do 30% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej od 70% do 90% wartości aktywów funduszu)
  3. 10 lat przed 60 rokiem życia (dział części udziałowej od 25% do 50% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej od 50% do 75% wartości aktywów funduszu)
  4. 20 lat przed 60 rokiem życia (udział części udziałowej od 40% do 70% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej od 30% do 60% wartości aktywów funduszu)
  5. Od dnia utworzenia funduszu do 20 lat przed 60 rokiem życia (udział części udziałowej od 60% do 80% wartości aktywów funduszu, a udział części dłużnej od 20% do 40% wartości aktywów funduszu).

Środki danego uczestnika PPK zostaną więc przydzielone do funduszu zdefiniowanej daty właściwego dla jego grupy wiekowej.

Pracownik zaczął oszczędzać w programie w 2020 r. Ma 32 lata. Do osiągnięcia 60 roku życia brakuje mu 28 lat. Ze względu na swój wiek zostanie przydzielony do ostatniej, wedle powyższego wyliczenia, grupy wiekowej. Brakuje mu bowiem więcej niż 20 lat do zdefiniowanej daty.

Oszczędności uczestnika programu będą lokowane w część udziałową i dłużną. Pierwsza to przede wszystkim akcje (bardziej ryzykowne), a druga to głównie obligacje Skarbu Państwa (także np. bony skarbowe czy listy zastawne), które cechują się mniejszym ryzykiem.

Można zauważyć, że po osiągnięciu 60 roku życia udział części udziałowej jest najniższy, a części dłużnej najwyższy. Natomiast sytuacja jest odwrotna przy najmłodszych uczestnikach programu. Udział części udziałowej jest najwyższy, a części dłużnej najniższy spośród wszystkich grup wiekowych. Oznacza to lokowanie środków w bardziej ryzykowne instrumenty w przypadku najmłodszych uczestników PPK, a najbardziej stabilne w przypadku najstarszych. Wraz z biegiem czasu instytucje finansowe będą mniej ryzykowały w inwestowaniu zgromadzonych środków danego uczestnika tak, aby zapewnić wypłatę po 60 roku życia.

Uczestnik PPK może złożyć wniosek o dokonanie konwersji lub zamiany do funduszu zdefiniowanej daty lub subfunduszu zdefiniowanej daty innego niż ten, który odpowiada mu ze względu na wiek.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Tagi

PPK

Zdjęcia

Jak inwestowane są środki uczestnika PPK?/ fot. Shutterstock
Jak inwestowane są środki uczestnika PPK?/ fot. Shutterstock

NAJNOWSZE PORADY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA