| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Kary dla pracodawcy za niedopełnienie obowiązków przy wdrażaniu PPK

Kary dla pracodawcy za niedopełnienie obowiązków przy wdrażaniu PPK

Za niedostosowanie się do przepisów zawartych w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych przewidziano określone sankcje. Znalazły się one w rozdziale 16 ustawy o PPK.

Źródło: Materiały prasowe

Zgodnie z art. 107, podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie ((czyli nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin trzech miesięcy zatrudnienia) podlega karze w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Podobne kary przewidziano dla pracodawcy, który nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia i nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

Ponadto podmiot zatrudniający, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie wpierw otrzyma pisemne wezwanie przez PFR do zawarcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową.

Jeśli to nie przyniesie efektu, to zgodnie z art. 106 ustawy o PPK, za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, pracodawca  może ryzykować karę 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym.

Z kolei nazywanie prowadzonej działalności lub reklamowanie jej przy użyciu pojęcia „pracowniczy plan kapitałowy” lub skrótu „PPK” mimo że nie odpowiada to prawdzie, zgodnie z art. 109 ustawy o PPK grozi karą od 1 mln zł grzywny do nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Kara może być też nałożona na osobę, która wbrew zakazowi wypłaca wynagrodzenie podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, za nakłanianie jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Ustawodawca przewidział dla niej karę grzywny do 1 000 000 zł. 

Tej samej karze podlega, kto, wbrew zakazowi oferuje dodatkowe korzyści materialne z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK lub umowy o prowadzenie PPK lub udziela takich dodatkowych korzyści.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski


Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY