| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/166/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia na rok 2013 opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatnosci tej opłaty oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso osobom uprawnionym do jej pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r, o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   p. zm.), art.18a i   art. 19 pkt 1   lit. f ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 95 poz.613 z   p.zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. Nr 116 poz. 587)  

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje  

§   1.   Wprowadza na rok 2013 opłatę od posiadania psów.  

§   2.   Ustala wysokość stawek opłaty od posiadania psów :  

1)   Od posiadania jednego psa -   40 zł  

2)   Od posiadania każdego następnego psa -   45 zł  

§   3.   Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.  

§   4.   1.   Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 31 maja 2013 r. w   kasie Urzędu Gminy lub u   sołtysa.  

2.   W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty w   terminie określonym niniejszą uchwałą, osobom zobowiązanym do jej uiszczenia dokona się wymiaru tej opłaty i   przy jej poborze doliczy się odsetki za zwłokę w   wysokości określonej w   przepisach szczegółowych, zaś w   stosunku do zalegających dokona się egzekucji administracyjnej.  

3.   Pobór opłaty od posiadania psów powierza sie sołtysom poszczególnych sołectw wchodzących w   skład gminy Świnna i   od kwoty zainkasowanej przez nich przyznaje się prowizje w   wysokości 10%.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ratajczak Adwokaci

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »