| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/156/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozy na podstawie zarządzenia Nr 108/12 Wójta Gminy Kozy z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji: projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania, kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, tj. 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu   31 lipca 2013 r. i obejmuje 3 kwartał 2013 r. tj. okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

3. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie 30 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym ta zmiana nastąpiła.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Kozy lub na indywidualne konto bankowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »