| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, regulaminu w sprawie przyznawania stypendiów sportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr VI/40/2011 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokośc stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Wójt Gminy  może przyznać okresowe, indywidualne stypendia sportowe lub nagrody osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe.

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Nagrody i okresowe stypendia sportowe o których mowa w § 1 można przyznać zawodnikowi w kategorii juniorów lub seniorów:

a) medaliście Mistrzostw Polski,

b) zawodnikowi powołanemu do Kadry Narodowej,

c) uczestnikowi zawodów: Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy, lub Igrzysk Olimpijskich, lub Uniwersjady,

zamieszkałemu na terenie Gminy Wilkowice lub zrzeszonemu w klubie sportowym, którego siedziba znajduje się na terenie Gminy Wilkowice.

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy, na wniosek Komisji ds. Kultury Fizycznej Sportu i Promocji Gminy może przyznać jednorazową nagrodę lub wyróżnienie zgodnie z zasadą określona w par 6 i 7 regulaminu, z wyłączeniem zapisu par 6 ust. 3, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Budżetowo - Gospodarczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »