| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35.273.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn.zm.) w związku z art. 5, art.7 ust.3, art. 19 pkt 1 lit.a  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2013 roku, poz. 724)Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach

1. Od  gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,68 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych4,56 zł od 1 hapowierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0.15 zł od 1 m2powierzchni.

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych0,51 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej17,61 złod1m2powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,75 zł  od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,68 zł  od 1m2powierzchni  użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego4,34 zł  od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na     prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Grunty, budynki i budowle  na których prowadzona jest gospodarka ściekami, rurociągi i przewody sieci  rozdzielczej wody,

3. Grunty , budynki lub ich części zajęte w zakresie działalności – pomocy społecznej, kultury i sztuki, wypożyczania książek i czytelnictwa, sportu i rekreacji z wyłączeniem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Sprzedaż z ręki, kosza                                                   7,00 zł.

2. Sprzedaż z samochodu osobowego                             15,00 zł.

3. Sprzedaż z samochodu osobowego z przyczepą        20,00 zł.

4. Sprzedaż z samochodu dostawczego                          20,00 zł.

5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego                           25,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »