| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35.273.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 8 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej, zwolnień podatkowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,art. 40 ust.1, art. 41 ust.1,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn.zm.) w związku z art. 5, art.7 ust.3, art. 19 pkt 1 lit.a  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z późn. zm.) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2013 roku, poz. 724)Rada Gminy Panki uchwala :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach

1. Od  gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,68 zł od 1m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych4,56 zł od 1 hapowierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego0.15 zł od 1 m2powierzchni.

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych0,51 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej17,61 złod1m2powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym10,75 zł  od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń4,68 zł  od 1m2powierzchni  użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego4,34 zł  od 1 m2powierzchni użytkowej.

3. Od budowli  2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

1. Grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem części zajętych na     prowadzenie działalności gospodarczej,

2. Grunty, budynki i budowle  na których prowadzona jest gospodarka ściekami, rurociągi i przewody sieci  rozdzielczej wody,

3. Grunty , budynki lub ich części zajęte w zakresie działalności – pomocy społecznej, kultury i sztuki, wypożyczania książek i czytelnictwa, sportu i rekreacji z wyłączeniem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości:

1. Sprzedaż z ręki, kosza                                                   7,00 zł.

2. Sprzedaż z samochodu osobowego                             15,00 zł.

3. Sprzedaż z samochodu osobowego z przyczepą        20,00 zł.

4. Sprzedaż z samochodu dostawczego                          20,00 zł.

5. Sprzedaż z samochodu ciężarowego                           25,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »