reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 1986 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz szczególnych uprawnień osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademię Nauk.

Na podstawie art. 79 i 160 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1885 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie dotyczy osób biorących udział w wyprawach polarnych prowadzonych i organizowanych przez Polską Akademią Nauk, zwanych dalej „uczestnikami wyprawy”.
§ 2.
Uczestnikom wypraw wynagrodzenie za pracę wypłaca jednostka Polskiej Akademii Nauk organizująca wyprawą polarną.
§ 3.
Uczestnikowi wyprawy przysługuje:

1) wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wynagrodzenia otrzymywanego w macierzystym zakładzie pracy, obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,

2) dodatek do wynagrodzenia w wysokości od 6000 do 15 000 zł miesięcznie, a uczestnikom grup zimujących – ponadto dodatek polarny w wysokości 5000 zł miesięcznie,

3) w czasie pobytu za granicą zryczałtowany dodatek walutowy w wysokości od 3 do 5 dolarów USA za każdy dzień pobytu.

§ 4.
Uczestnikowi wyprawy przysługują bezpłatna wyżywienie, zakwaterowanie oraz odzież specjalna i ochronna według norm ustalonych przez Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk.
§ 5.
1. Uczestnikom wypraw wchodzącym w skład grup zimujących przysługuje:

1) jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 10 000 zł,

2) jednorazowy urlop dodatkowy bezpośrednio po powrocie do kraju w wymiarze 1 dzień za tydzień por bytu na wyprawie,

2. Wynagrodzenie za urlop dodatkowy oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z wyłączeniem dodatków, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, oraz zasiłku, o którym mowa w. ust. 1 pkt 1.

§ 6.
Wysokość dodatków, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3, ustala Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk, w zależności od funkcji pełnionej przez uczestnika Wyprawy.
§ 7.
1. Macierzysty zakład pracy, wyrażając zgodą na udział pracownika w wyprawie polarnej, udziela mu jednocześnie urlopu bezpłatnego na czas trwania wyprawy,

2. Okres urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze – pod warunkiem podjęcia pracy przez uczestnika wyprawy w macierzystym zakładzie pracy w terminie 3 dni od dnia wykorzystania urlopu dodatkowego przewidzianego w § 5 ust.1 pkt 2.

3. Macierzysty zakład pracy jest obowiązany zatrudnić pracownika, który wrócił z wyprawy polarnej, na stanowisku poprzednio zajmowanym lub równorzędnym pod wzglądem rodzaju pracy i stawki osobistego zaszeregowania – pod warunkiem podjęcia pracy przez uczestnika w macierzystym zakładzie pracy w terminie 3 dni od dnia wykorzystania urlopu dodatkowego przewidzianego w. § 5 ust. 1 pkt 2.

4. Z uczestnikami wypraw, którzy uzyskali w macierzystym zakładzie pracy urlop bezpłatny, jednostka Polskiej Akademii Nauk organizująca wyprawę polarną zawiera umowę o pracę na czas określony.

§ 8.
1. Jednostka Polskiej Akademii Nauk organizująca wyprawę polarną zawiera z Państwowym Zakładem. Ubezpieczeń na koszt własny umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie pobytu za granicą uczestników wypraw.

2. Wysokość kwoty ubezpieczenia wynosi:

1) 300 000 zł – w razie śmierci uczestnika wyprawy,

2) 600 000 zł – w razie trwałego kalectwa uczestnika wyprawy.

3. Uczestnicy wypraw przebywający w stacjach polarnych, z którymi zostały zawarte umowy o pracę przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w tych umowach.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama