| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 3 października 1992 r.

o przysiędze wojskowej

Art. 1. [Treść przysięgi wojskowej]
1. Każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej składa przysięgę wojskową według następującej roty:

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg."

2. Żołnierz składający przysięgę wojskową według roty określonej w ust. 1 może - w zależności od własnego uznania - odstąpić od wypowiedzenia ostatniego zdania roty.

Art. 2. [Przysięga wojskowa składana przez studenta odbywającego zajęcia wojskowe w szkole wyższej]
Przysięgę wojskową składa również student odbywający, zgodnie z odrębnymi przepisami, zajęcia wojskowe w szkole wyższej, równoznaczne z odbyciem przeszkolenia wojskowego.
Art. 3. [Sposób złożenia przysięgi wojskowej]
Złożenie przysięgi wojskowej następuje w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym, w terminach określonych przez organy wojskowe.
Art. 4. [Osoby składające przysięgę wojskową według nowej roty]
Przysięgę wojskową według nowej roty złożą również żołnierze zawodowi oraz żołnierze rezerwy powoływani do służby wojskowej.
Art. 5. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej (Dz. U. Nr 20, poz. 133).
Art. 6. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »