Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 1994 nr 136 poz. 707

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 grudnia 1994 r.

w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U. Nr 111, poz. 537) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zaświadczenia potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w latach 1949-1956 w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu przez żołnierzy zastępczej służby wojskowej oraz przez żołnierzy z poboru 1949 r. wcielonych do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla i kamieniołomach - wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o to zaświadczenie, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie ewidencji wojskowej, a w razie jej braku - na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę innych dowodów oraz przeprowadzonego w koniecznym zakresie postępowania wyjaśniającego, w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego. W razie potrzeby organ prowadzący postępowanie zasięga opinii Centralnego Archiwum Wojskowego, archiwów państwowych, innych instytucji oraz stowarzyszeń i związków zrzeszających żołnierzy, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli w ewidencji nie ma szczegółowych danych o pracy, o której mowa w ust. 1, i w razie braku możliwości ustalenia ich w toku postępowania wyjaśniającego, gdy można potwierdzić jedynie fakt jej wykonywania w czasie odbywania służby wojskowej - należy w zaświadczeniu podać ogólny czas trwania tej służby oraz okres i rodzaj wykonywania pracy przymusowej, licząc od dnia złożenia przysięgi wojskowej do końca służby wojskowej.

§ 2.
1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje wojskowy komendant uzupełnień, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

2. W wypadku odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści albo niewydania zaświadczenia w terminie, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia zażalenia do szefa właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

§ 3.
1. Zaświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1, sporządza się według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Wzór postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Dotychczas wydanych zaświadczeń stwierdzających fakt odbywania służby wojskowej oraz okres przymusowego zatrudnienia w ramach tej służby nie stosuje się dla celów uzyskania świadczeń, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz. U. Nr 111, poz. 537).

2. Dla celów, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, wydaje się nowe zaświadczenia w trybie określonym w rozporządzeniu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: p.o. J. Milewski

Załączniki do rozporządzenia Ministra
 Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. (poz. 707)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Dziennik Ustaw