| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 27 maja 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, poz. 369) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 11, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za udzielenie koncesji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pobiera się od każdego pojazdu określonego koncesją następujące opłaty:

1) od autobusu – 10 500 zł,

2) od ciężarowego pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) do 6 ton włącznie – 4 000 zł,

b) od 6 ton do 20 ton włącznie – 11 500 zł,

c) powyżej 20 ton – 8 200 zł,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego – 8 200 zł.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku:

1) wymiany pojazdu samochodowego objętego koncesją,

2) zmiany nazwy lub siedziby właściciela koncesji,

3) zmiany numerów rejestracyjnych pojazdu – opłatę za wystawienie dokumentu koncesyjnego pobiera się w wysokości 400 zł.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku zmiany zakresu przyznanego uprawnienia określonego koncesją, poza dopłatą wynikającą z ust. 1 i 2 pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku udzielenia koncesji podmiotowi gospodarczemu:

1) powstałemu w wyniku podziału lub łączenia przedsiębiorstwa państwowego w trybie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych, posiadającego dotychczas koncesję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

2) który kupił lub przejął, w trybie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, prowadzone wcześniej przez przedsiębiorstwo państwowe, posiadające koncesję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

3) utworzonemu przez spółkę prawa handlowego, posiadającą dotychczas koncesję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

– jeżeli dotychczasowa działalność transportowa została przejęta w całości, opłatę za udzieloną koncesję pobiera się w wysokości 2 000 zł od każdego pojazdu określonego koncesją.”,

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty określone w § 1 wnoszone są w następującym trybie:

1) przy składaniu wniosku o koncesję – 400 zł,

2) pozostała należność – przy odbiorze koncesji.”,

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za udzielenie zezwolenia zagranicznego na przewóz jednorazowy pobiera się następujące opłaty:

1) od autobusu – 100 zł,

2) od pozostałych pojazdów samochodowych lub zespołu pojazdów – 135 zł.”,

4) w § 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za udzielenie zagranicznego zezwolenia okresowego na przewozy wielokrotne bez limitowanej ilości jazd pobiera się opłatę w wysokości 5 000 zł za okres jednego roku.

2. Za udzielenie zagranicznego zezwolenia okresowego na przewozy, wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu, obowiązującego na obszarze tych państw, pobiera się opłatę w wysokości 10 000 zł za okres jednego roku.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: B. Liberadzki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »