| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 stycznia 1998 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Za zasługi dla turystyki”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom, a także organizacjom, stowarzyszeniom, instytucjom w kraju i za granicą – w uznaniu ich zasług w dziedzinie rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej.
§ 3.
1. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki nadaje odznakę z własnej inicjatywy albo na wniosek:

1) ministra albo kierownika urzędu centralnego,

2) wojewody,

3) organu samorządu terytorialnego,

4) kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego i urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,

5) organu statutowego organizacji społecznej lub stowarzyszenia działającego w sferze turystyki,

6) organu statutowego turystycznego samorządu gospodarczego,

7) podmiotu prowadzącego statutową działalność turystyczną.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę osoby prawnej przedstawionej do wyróżnienia oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Prezesowi Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki przynajmniej na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 4.
1. Odznaką jest okrągły medal o średnicy 30 mm, wykonany z metalu w kolorze srebrnym. W środku medalu, na zielono emaliowanym tle jest umieszczony stylizowany rysunek głowy orła oraz zarys gór. Wzdłuż prawej krawędzi medalu jest umieszczony napis „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”. Medal jest przymocowany do zawieszki o wymiarach 30 mm x 9 mm. Zawieszka ma kształt wstążki pokrytej w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. Na środku wstążki, na czerwono emaliowanej tarczy, jest umieszczony srebrzony orzeł, według wzoru określonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60). Na odwrotnej stronie zawieszki jest umocowane zapięcie.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki lub osoba przez niego upoważniona.

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 6.
1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki bądź dokumentu stwierdzającego jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 7.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki.
§ 8.
Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Działacz Turystyki” na podstawie uchwały nr 158 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1971 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony Działacz Turystyki” (Monitor Polski Nr 42, poz. 269 oraz z 1985 r. Nr 15, poz. 116 i 117), zachowują prawo do jej noszenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI"]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 stycznia 1998 r. (poz. 90)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI"]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI"]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »