| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 stycznia 1998 r.

w sprawie warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej.

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Szkolenie sportowe zawodników – członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej, odbywa się w wojskowych ośrodkach szkolenia sportowego lub w wojskowych klubach sportowych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szkolenie sportowe zawodników w dyscyplinach lub dziedzinach sportu, które nie są prowadzone w wojskowych ośrodkach szkolenia sportowego i w wojskowych klubach sportowych, prowadzi się w jednostkach wojskowych położonych w pobliżu siedzib klubów sportowych, w których istnieją warunki kontynuacji szkolenia sportowego.

§ 2.
1. Żołnierzom-zawodnikom, o których mowa w § 1 ust. 1:

1) zapewnia się sprzęt niezbędny do szkolenia i udziału w zawodach sportowych ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) wypłaca się dodatki finansowe za posiadane klasy sportowe,

3) zapewnia się specjalistyczną opiekę medyczną w przychodniach sportowo-lekarskich działających przy siedzibach klubów sportowych oraz odpowiednie warunki do odnowy biologicznej po treningach i zawodach sportowych.

§ 3.
1. Szkolenie zawodników w wojskowych ośrodkach szkolenia sportowego prowadzi się zgodnie z rocznym planem szkolenia wojskowego i sportowego, który opracowuje komendant wojskowego ośrodka szkolenia sportowego, a zatwierdza zastępca dowódcy okręgu wojskowego – szef szkolenia.

2. Szkolenie zawodników w określonej dyscyplinie lub dziedzinie sportu prowadzi się na podstawie rocznego planu szkolenia sportowego, który opracowuje trener, a zatwierdza:

1) zastępca komendanta wojskowego ośrodka szkolenia sportowego,

2) szef szkolenia wojskowego klubu sportowego.

3. Plany szkolenia, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgodnienia z właściwym polskim związkiem sportowym.

4. W okresie szkolenia podstawowego szkolenie sportowe prowadzi się równolegle ze szkoleniem ogólnowojskowym.

5. Zajęcia w zakresie szkolenia sportowego mogą prowadzić osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub instruktora określonej dyscypliny sportowej.

§ 4.
1. Na wniosek właściwego polskiego związku sportowego komendant wojskowego ośrodka szkolenia sportowego kieruje zawodników na zgrupowania szkoleniowe kadry narodowej i olimpijskiej oraz na zawody krajowe i zagraniczne w ramach reprezentacji narodowej.

2. Na wniosek szefa instytucji właściwej w sprawach kultury fizycznej w wojsku komendant wojskowego ośrodka szkolenia sportowego – w porozumieniu z właściwym polskim związkiem sportowym – kieruje zawodników do udziału w reprezentacji Wojska Polskiego na zawody organizowane pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM).

3. Dowódca jednostki w porozumieniu z klubem sportowym, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz właściwym polskim związkiem sportowym zapewnia realizację programu przygotowań i udziału w zawodach w ramach reprezentacji narodowej, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W okresie podstawowego szkolenia wojskowego zawodnik ma prawo do uczestniczenia w jednym treningu dziennie.

§ 5.
Obowiązek ubezpieczenia zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych w czasie treningów i zawodów prowadzonych poza wojskowymi ośrodkami szkolenia sportowego, wojskowymi klubami sportowymi oraz jednostką wojskową, o której mowa w § 1 ust. 2, spoczywa na organizatorach tych treningów i zawodów.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »