| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 19 grudnia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

Na podstawie art. 42a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole rolniczej i gospodarki żywnościowej w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:

1) doskonalenia zawodowego,

2) wykonywania pracy naukowej,

3) wykonywania prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4) szczególnych warunków pracy w szkole.

§ 2.
Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, zwanego dalej „zniżką godzin zajęć”, dokonuje dyrektor szkoły po porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, określając jednocześnie wysokość zniżki godzin zajęć i okres, na który jej udzielono.
§ 3.
1. Zniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekraczać:

1) 2/3 wymiaru – z tytułu wykonywania prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) 1/6 wymiaru z tytułu – doskonalenia zawodowego lub szczególnych warunków pracy w szkole,

3) 1/2 wymiaru – z tytułu wykonywania pracy naukowej.

2. W stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze udzielona zniżka godzin zajęć nie może być wyższa niż obowiązujący dyrektora minimalny wymiar godzin zajęć.

§ 4.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny za zgodą organu prowadzącego szkołę lub na wniosek organu prowadzącego szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może udzielić zniżki godzin zajęć z tytułu wykonywania pracy naukowej, jeżeli praca ta ma ścisły związek z potrzebami oświatowo-wychowawczymi.

2. Zniżki godzin zajęć dla dyrektora szkoły udziela organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w stosunku do nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze – dyrektor szkoły na wniosek jednego z tych organów.

§ 5.
Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do korzystania z obniżonego wymiaru zajęć z dwóch lub więcej tytułów, przysługuje mu zniżka godzin zajęć z korzystniejszego dla niego tytułu.
§ 6.
Zniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki – bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: wz. R. Brzezik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »