| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 19 grudnia 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej.

Na podstawie art. 42a ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole rolniczej i gospodarki żywnościowej w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu:

1) doskonalenia zawodowego,

2) wykonywania pracy naukowej,

3) wykonywania prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4) szczególnych warunków pracy w szkole.

§ 2.
Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, zwanego dalej „zniżką godzin zajęć”, dokonuje dyrektor szkoły po porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, określając jednocześnie wysokość zniżki godzin zajęć i okres, na który jej udzielono.
§ 3.
1. Zniżka godzin zajęć z przyczyn określonych w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2, nie może przekraczać:

1) 2/3 wymiaru – z tytułu wykonywania prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) 1/6 wymiaru z tytułu – doskonalenia zawodowego lub szczególnych warunków pracy w szkole,

3) 1/2 wymiaru – z tytułu wykonywania pracy naukowej.

2. W stosunku do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze udzielona zniżka godzin zajęć nie może być wyższa niż obowiązujący dyrektora minimalny wymiar godzin zajęć.

§ 4.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny za zgodą organu prowadzącego szkołę lub na wniosek organu prowadzącego szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może udzielić zniżki godzin zajęć z tytułu wykonywania pracy naukowej, jeżeli praca ta ma ścisły związek z potrzebami oświatowo-wychowawczymi.

2. Zniżki godzin zajęć dla dyrektora szkoły udziela organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, a w stosunku do nauczycieli zajmujących inne stanowiska kierownicze – dyrektor szkoły na wniosek jednego z tych organów.

§ 5.
Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin zajęć tylko z jednego tytułu. W przypadku gdy nauczyciel jest uprawniony do korzystania z obniżonego wymiaru zajęć z dwóch lub więcej tytułów, przysługuje mu zniżka godzin zajęć z korzystniejszego dla niego tytułu.
§ 6.
Zniżka godzin zajęć może być cofnięta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające udzielenie zniżki – bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: wz. R. Brzezik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »