| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 1998 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielanie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 86a ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344 i Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488 oraz z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pobiera się wpis w wysokości czterokrotnej kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, określonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy, obowiązującego w dniu wniesienia odwołania.
§ 2.
1. Wpis, o którym mowa w § 1, odwołujący się wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

2. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania.

3. Jeżeli do odwołania nie załączono dowodu opłacenia wpisu, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wezwie odwołującego się do uzupełnienia braku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braku spowoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie nastąpi wpłata lub zostanie obciążone konto bankowe odwołującego się.

§ 3.
Przepisy rozporządzenia stosuje się w sprawach, w których postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte po dniu 8 listopada 1997 r. i odwołanie zostało wniesione po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 4.
W wypadku gdy koszty postępowania będą niższe od wysokości wpisu, różnicę zwraca się wnoszącemu wpis.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »