| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 marca 1998 r.

w sprawie trybu i zasad uznawania pojazdów straży gminnych za pojazdy uprzywilejowane.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Pojazd straży gminnej może być uznany za pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, jeżeli jest używany w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086).

2. Zezwolenie na używanie pojazdu straży gminnej jako pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym, zwane dalej zezwoleniem, wydaje w drodze decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2.
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia składa zarząd gminy za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Policji. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek przed przekazaniem organowi, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego Policji. Kopię opinii doręcza się wnioskodawcy.

§ 3.
 1. Zezwolenie może być wydane na nie więcej niż 30% pojazdów danej straży gminnej. Jeżeli liczba pojazdów posiadanych przez straż jest nie większa niż 3, zezwolenie może być wydane na jeden pojazd.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może wydać zezwolenie na większą liczbę pojazdów straży gminnej niż określona w ust. 1.

3. Zezwolenie wydawane jest na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. O wydaniu zezwolenia informuje się właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi ewidencję zezwoleń.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 marca 1998 r. (poz. 192)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZEZWOLENIA]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZEZWOLENIA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »