| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 maja 1998 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,

4) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku, nie więcej jednak niż o 1/3 tego okresu.
§ 3.
W zakresie nie uregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy § 5, 6, 8–10 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek (Dz. U. Nr 49, poz. 306).
§ 4.
Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1995 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Monitor Polski Nr 24, poz. 284, z 1996 r. Nr 40, poz. 392 i z 1997 r. Nr 29, poz. 267).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 maja 1998 r. (poz. 463)

Załącznik nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj-nego

wykształcenie

liczba lat pracy zawodowej
(w tym na stanowisku kierowniczym)

1

2

3

4

5

6

1

dyrektor Biura

wyższe

8/5

XX-XXI

do 10

2

wicedyrektor Biura, dyrektor departamentu

wyższe

7/4

XIX-XXI

do 10

3

wicedyrektor departamentu, główny księgowy, naczelnik samodzielnego wydziału

wyższe

7/3

XVIII-XX

do 9

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze

ekspert, asystent

wyższe

4

naczelnik wydziału, główny specjalista

wyższe

7

XVII-XIX

do 9

5

radca prawny

wyższe prawnicze + uprawnienia

 

XVII-XIX

do 9

6

zastępca naczelnika wydziału

wyższe

6

XV-XVII

do 7

7

starszy rzeczoznawca

wyższe

5

XIV-XVII

do 6

8

aspirant

wyższe

5

XII-XVI

do 2

średnie

8

9

starszy specjalista, rzeczoznawca

wyższe

4

XII-XV

10

starszy inspektor bhp, ppoż.

średnie

5

XI-XV

do 3

11

specjalista

wyższe

3

XI-XIV

12

starszy radca

wyższe

2

XI-XIII

starszy księgowy, starszy dyspozytor

wyższe lub średnie specjalistyczne

13

radca, księgowy, sekretarz przewodniczącego, dyrektora

wyższe

1

X-XII

średnie

2

14

referent prawny

wyższe prawnicze

VIII-XII

15

starszy referent

średnie

VI-XI

16

referent

średnie

V-VIII

 

Załącznik 2. [TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI]

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI W BIURZE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

Lp.

Stanowisko

Wymagane kwalifikacje

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj-nego

wykształcenie

liczba lat pracy zawodowej

1

2

3

4

5

6

1

kierownik kancelarii,
kierownik archiwum

wyższe

2

XII-XVI

do 4

średnie

6

2

starszy inspektor bhp, ppoż.

średnie

5

XI-XV

do 3

3

kierowca-mechanik,
kierowca-zaopatrzeniowiec

średnie + prawo jazdy kat. B, C, E

4

XII-XIV

4

rzemieślnik specjalista

średnie zawodowe lub tytuł mistrza

4

XII-XIII

5

starszy rzemieślnik

zasadnicze zawodowe

3

XI-XII

6

kierowca

średnie lub podstawowe + prawo jazdy kat. B, C, E

3

XI-XII

7

archiwista, starsza maszynistka

średnie

3

X-XI

8

rzemieślnik wykwalifikowany

zasadnicze lub podstawowe + dyplom czeladnika

2

X-XI

9

maszynistka

średnie

IX-X

10

rzemieślnik przyuczony, robotnik gospodarczy, starszy strażnik, starsza sprzątaczka

podstawowe

VIII-IX

11

starsza telefonistka

średnie lub podstawowe

2

VIII-IX

12

portier, woźna, strażnik

podstawowe

VII-VIII

13

sprzątaczka

podstawowe

VI-VII

 

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

500–650

II

520–720

III

540–800

IV

560–830

V

580–880

VI

600–940

VII

620–1 000

VIII

650–1 100

IX

700–1 200

X

750–1 250

XI

800–1 350

XII

850–1 400

XIII

900–1 450

XIV

950–1 500

XV

1 000–1 650

XVI

1 050–1 750

XVII

1 150–1 850

XVIII

1 200–2 000

XIX

1 250–2 200

XX

1 300–2 300

XXI

1 350–2 500

 

Załącznik 4. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 4

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka

Procent najniższego wynagrodzenia*)

1

do 35%

2

do 50%

3

do 65%

4

do 80%

5

do 95%

6

do 110%

7

do 125%

8

do 150%

9

do 175%

10

do 200%

 

*) Przez najniższe wynagrodzenie rozumie się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »