| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 26 czerwca 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania.

Na podstawie art. 222 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania (Dz. U. Nr 143, poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organ celny pobiera odsetki wyrównawcze w wypadku, gdy kwota wynikająca z długu celnego została zarejestrowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, z wyjątkiem gdy:

1) dłużnik udowodni, że podanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych spowodowane było szczególnymi okolicznościami, nie wynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania,

2) kwota odsetek wyrównawczych, naliczonych w odniesieniu do towarów objętych tym samym zgłoszeniem celnym, nie przekracza równowartości 20 ECU.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Odsetki wyrównawcze, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, pobiera się od kwoty wynikającej z długu celnego. Odsetki wyrównawcze, o których mowa w § 1 ust. 3, pobiera się od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą pobraną.

2. Do wyliczenia odsetek wyrównawczych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, przyjmuje się 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Do wyliczenia odsetek wyrównawczych, w wypadku określonym w § 1 ust. 3, przyjmuje się stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

3. Odsetki wyrównawcze, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, obliczane są za okres od dnia objęcia towaru pierwszą procedurą celną do dnia powstania długu celnego. Odsetki wyrównawcze, o których mowa w § 1 ust. 3, pobiera się za okres od dnia powstania długu celnego do dnia zapłaty należnej kwoty.

4. Kwota odsetek wyrównawczych, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, stanowi iloczyn kwoty wynikającej z powstałego długu celnego, liczby dni okresu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, oraz 50% wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podzielonych przez 365.

5. Kwota odsetek wyrównawczych, o których mowa w § 1 ust. 3, stanowi iloczyn kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą pobraną, liczby dni okresu, o którym mowa w ust. 3 zdanie drugie, oraz stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podzielonych przez 365.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Bauc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

M&M Księgi Rachunkowe

M&M Księgi Rachunkowe to nie tylko profesjonalna obsługa księgowo-podatkowa dla firm, a realne wsparcie biznesu na różnych płaszczyznach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »