| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 lipca 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad, warunków, terminu i trybu przedterminowego wykupu obligacji restrukturyzacyjnych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 156) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zarządza się przedterminowy, częściowy wykup obligacji restrukturyzacyjnych, zwanych dalej „obligacjami”, wyemitowanych na podstawie zarządzenia nr 67 Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1993 r. w sprawie emisji obligacji restrukturyzacyjnej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 71), zwanego dalej „zarządzeniem emisyjnym”.
§ 2.
Wykup obligacji, o którym mowa w § 1, zwany dalej „przedterminowym wykupem”, nastąpi ze środków Funduszu Prywatyzacji Banków Polskich.
§ 3.
Przedterminowy wykup obligacji nastąpi zgodnie ze stanem posiadania obligacji, wynikającym z prowadzonego przez Narodowy Bank Polski (Agenta emisji) rejestru posiadaczy obligacji restrukturyzacyjnych na okaziciela serii A, w dniu jego przeprowadzenia.
§ 4.
Przedterminowy wykup będzie polegał na wypłacie na rzecz posiadaczy obligacji, o których mowa w § 3, kwoty w wysokości 1.107,76 zł za jedną obligację, z zastrzeżeniem § 6.
§ 5.
Przedterminowy wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 1998 r.
§ 6.
Przedterminowy wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Agenta emisji i nastąpi po dokonaniu, przypadającego w dniu 31 lipca 1998 r., wykupu rat kapitałowych i wypłaty odsetek dla dziesiątego okresu odsetkowego, zgodnie z harmonogramem obsługi obligacji restrukturyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia emisyjnego.
§ 7.
Po przeprowadzeniu przedterminowego wykupu Agent emisji wystawi uprawnionym posiadaczom obligacji, o których mowa w § 3, wyciągi z rejestru posiadaczy obligacji restrukturyzacyjnych na okaziciela serii A.
§ 8.
1. Wysokość kwoty przypadającej do wypłaty z tytułu należności dotyczących dziesiątego okresu odsetkowego, o którym mowa w § 6, wynosi 141,93 zł w odniesieniu do każdej ze sztuk obligacji, z czego rata kapitałowa wynosi 93,07 zł.

2. Po dokonaniu przedterminowego wykupu wartość jednej obligacji wyniesie 941,37 zł i stanowić będzie podstawę do obliczania odsetek naliczonych i odsetek wypłacanych dla jedenastego okresu odsetkowego, zaś wysokość raty kapitałowej w odniesieniu do jednej obligacji wyniesie dla tego okresu 47,07 zł.

§ 9.
Obliczanie wysokości rat kapitałowych, stopy procentowej, bazowej stopy oprocentowania, naliczanych i wypłacanych odsetek oraz kapitału pozostającego do wykupu, a także ustalanie terminów wykupu rat kapitałowych i wypłaty odsetek dla okresów odsetkowych przypadających po przeprowadzeniu przedterminowego wykupu, nastąpi zgodnie z zasadami i harmonogramem określonymi w zarządzeniu emisyjnym, z uwzględnieniem przepisu § 8 ust. 2.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: L. Balcerowicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »