| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 20 lipca 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 47 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prowadzący zakład pracy chronionej, zwany dalej „pracodawcą”, może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, wniosek o wypłatę subwencji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę i adres zakładu pracy chronionej,

2) numer i datę decyzji Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznającej status zakładu pracy chronionej,

3) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych (w tym także w systemie pracy nakładczej) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z podaniem stopnia niepełnosprawności tych osób,

4) kwotę wnioskowanej subwencji i jej przeznaczenie,

5) okres, na jaki subwencja ma być przyznana,

6) uzasadnienie.

§ 2.
1. Fundusz powiadamia pracodawcę, w formie pisemnej, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wniosku, o sposobie jego rozpatrzenia.

2. Uwzględnienie wniosku w całości nie wymaga uzasadnienia.

§ 3.
1. Wypłata subwencji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Funduszem a pracodawcą.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wysokość subwencji i okres, na który została przyznana,

2) przeznaczenie subwencji,

3) warunki udzielenia subwencji,

4) termin i sposób wypłaty subwencji,

5) termin przedstawienia przez pracodawcę informacji o sposobie wykorzystania subwencji, nie dłuższy niż 90 dni licząc od zakończenia okresu, na który została przyznana,

6) zobowiązanie pracodawcy do zwrotu subwencji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia otrzymania do dnia zwrotu, w przypadku wykorzystania subwencji niezgodnie z umową, a także termin i sposób zwrotu subwencji.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komołowski

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 sierpnia 1998 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »