| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 lipca 1998 r.

w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 65 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, do następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", któremu nie wydano przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się równoważnik pieniężny w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Funkcjonariuszowi mianowanemu w okresie od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego po raz pierwszy na stopień w korpusie oficerów lub chorążych oraz na wyższy stopień w przypadku zmiany korpusu przysługuje dodatkowo z dniem mianowania równoważnik pieniężny w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszowi za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

§ 2.
W przypadku nabycia przez funkcjonariusza uprawnienia do umundurowania innego rodzaju wojsk, równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 1 ust. 1, wypłaca się w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi użytkującemu ten rodzaj umundurowania.
§ 3.
W przypadku przedłużenia o rok okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a nie wydanych w naturze, funkcjonariuszowi wypłaca się równoważnik pieniężny za ten rok według cen obowiązujących w dniu wypłaty równoważnika.
§ 4.
Równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi:

1) mianowanemu do służby w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się z dniem mianowania przedmioty umundurowania w naturze.

2) korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego dłużej niż 6 miesięcy – za okres tego urlopu.

§ 5.
Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby stałej, który do dnia zwolnienia ze służby nie otrzymał w naturze przedmiotów umundurowania, wypłaca się równoważnik pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania, według cen obowiązujących w dniu zwolnienia.
§ 6.
Równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 1 ust. 1, pomniejsza się o kwotę, która pozostała do zapłaty za pobrane nieodpłatnie do dnia 31 marca 1997 r. koszule koloru białego z krótkimi rękawami, koszule z wykładanym kołnierzem i krótkimi rękawami oraz pochewki z oznakami stopni do wymienionych koszul, w przypadku gdy funkcjonariuszowi został wypłacony równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie na 1996 r.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1998 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA, KTÓRYCH NIE WYDAJE SIĘ W NATURZE, DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 lipca 1998 r. (poz. 626)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA, KTÓRYCH NIE WYDAJE SIĘ W NATURZE, DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

w złotych

Wyszczególnienie

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lądowych

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie marynarki wojennej

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lotniczych

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

1) oficerowie w stopniu generała (admirała)

3388,10

3049,65

3666,64

3465,84

3378,18

3012,17

2) oficerowie starsi

1593,50

1574,76

1726,76

1647,82

1557,86

1531,91

3) oficerowie młodsi

1574,09

1554,52

1717,96

1629,83

1540,73

1512,18

4) chorążowie

1585,55

1569,32

1656,60

1583,30

1552,68

1526,73

5) podoficerowie

1563,82

1545,51

1627,88

1564,34

1529,52

1501,49

6) szeregowi

1385,37

1372,87

1402,09

1338,55

1357,66

1335,95

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ

w złotych

Wyszczególnienie

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lądowych

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie marynarki wojennej

Dla funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie wojsk lotniczych

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

1) na stopień generała (admirała)

4814,37

4499,72

6102,83

5707,99

4266,08

3147,17

2) na stopień majora (komandora podporucznika)

270,79

246,24

622,01

565,59

246,88

216,64

3) po raz pierwszy na stopień w korpusie oficerów

263,67

174,30

704,82

535,36

181,47

146,92

4) po raz pierwszy na stopień w korpusie chorążych

271,63

254,20

409,07

373,85

239,61

218,02

5) na stopień sierżanta (bosmana)

193,54

182,33

369,58

369,58

163,72

148,35

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Kwiatkowska-Cylke

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »