REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 241 poz. 2084

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 2003 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
§ 2.
Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1386 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 R.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 2084)

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2003 R.

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0301

Ryby żywe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe ryby żywe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 92 00

– – Węgorze (Anguilla spp.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0301 92 00 1

– – – Materiał zarybieniowy

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0303

Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego objętego pozycją 0304:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303 79

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Ryby morskie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303 79 55 0

– – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

51)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 20

– Filety mrożone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 20 31 0

– – Z czarniaka (Pollachius virens)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

– – Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Z morszczuka z rodzaju Merluccius:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 20 55 0

– – – – Z morszczuka kapskiego (Merluccius capensis) i z morszczuka głębinowego (Merluccius paradoxus)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 20 56 0

– – – – Z morszczuka argentyńskiego (Merluccius hubbsi)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 20 58 0

– – – – Pozostałe

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 20 59 0

– – – Z widłaka z rodzaju Urophycis

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 20 85 0

– – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 90

Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Z pozostałych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 90 41 0

– – – – Z czarniaka (Pollachius virens)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

– – – – Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304 90 47 0

– – – – – Z morszczuka z rodzaju Merluccius

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 90 49 0

– – – – – Z widłaka z rodzaju Urophycis

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0304 90 61 0

– – – – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0802

Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Migdały:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0802 11

– – W łupinie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0802 11 10 0

– – – Gorzkie

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0802 11 90 0

– – – Pozostałe

5,61)

 

5,6

 

 

 

 

 

 

 

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

0802 12

– – Bez łupiny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0802 12 10 0

– – – Gorzkie

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0802 12 90 0

– – – Pozostałe

3,51)

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

0805

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0805 40 00 0

– Grejpfruty

51)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

5

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1001 10 00 0

– Pszenica durum

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

1207

Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1207 40

– Nasiona sezamu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1207 40 90 0

– – Pozostałe

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1301

Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90 90

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1301 90 90 1

– – – Z drzew iglastych

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje inne śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302 32

– – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302 32 10 0

– – – Z chleba świętojańskiego i jego nasion

03)

0

0

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

0

0

1302 32 90 0

– – – Z nasion rośliny guar

0

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

0

0

1804 00 00 0

Kakaowe masło, tłuszcz l olej

03)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

1805 00 00 0

Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego

03)

0

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

2008

Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 70

– Brzoskwinie, włączając nektarynki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 70 92 0

– – – – 5 kg lub więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2008 70 92 0

Przecier z nektarynek

15

10,8

15

 

 

 

 

 

 

 

15

15

15

15

15

 

 

– Pozostałe, włączając mieszanki inne niż objęte podpozycją 2008 19:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Niezawierające dodatku alkoholu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto przekraczającej 1 kg:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 99 49 0

– – – – – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2008 99 49 0

Kremogen bananowy o ekstrakcie refraktometrycznym średnio 22,3%

17,6

17,6

17,6

 

 

 

 

 

17,6

 

17,6

17,6

17,6

17,6

17,6

 

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Sok pomarańczowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 11

– – Mrożony:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 11 99 0

– – – – Pozostałe

15

 

15

 

 

 

 

 

15

 

15

15

15

15

15

 

2009 19

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 19 98 0

– – – – Pozostałe

12

 

12

 

 

 

 

 

12

 

12

12

12

12

12

 

 

– Sok grejpfrutowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 29 91 0

– – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za100 kg masy netto i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30% masy

12

8

12

 

 

 

 

 

12

 

12

12

12

12

12

 

2009 29 99 0

– – – – Pozostałe

12

 

12

 

 

 

 

 

12

 

12

12

12

12

12

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

– Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 39 31 0

– – – – – Zawierające dodatek cukru

14

9,3

14

 

 

 

 

 

14

 

14

14

14

14

14

 

2009 39 39 0

– – – – – Niezawierające dodatku cukru

15

 

15

 

 

 

 

 

 

 

15

15

15

15

15

 

 

– Sok ananasowy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 30 0

– – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru

15

10

15

 

 

 

 

 

15

 

15

15

15

15

15

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 49 99 0

– – – – – Niezawierający dodatku cukru

16

 

16

 

 

 

 

 

 

 

16

16

16

16

16

 

 

– Sok z winogron (włączając moszcz winogronowy):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej 67:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 69 59 0

– – – – – Pozostały

15

 

15

 

 

 

 

 

15

 

15

15

15

15

15

 

2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 90 92 0

– – – Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5% masy tłuszczu mleka, 5% masy sacharozy lub izoglukozy, 5% masy glukozy lub skrobi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2106 90 92 0

Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Ministra Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

ex

2106 90 92 0

Guma do żucia zawierająca w swym składzie m.in nikotynę, stosowane pomocniczo w leczeniu. nałogu palenia tytoniu, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Ministra Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ex

2106 90 92 0

Pastylki do ssania zawierające w swym składzie m.in. nikotynę, stosowane pomocniczo w leczeniu nałogu palenia tytoniu, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Ministra Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2106 90 98 0

– – – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2106 90 98 0

Preparaty bezmleczne (tzw. preparaty mlekozastępcze), wzbogacone w witaminy lub/i minerały, zastępujące mleko w żywieniu niemowląt i dzieci, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Ministra Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

ex

2106 90 98 0

Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez Ministra Zdrowia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2204

Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 21

– – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 13% obj.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204 21 79 0

– – – – – – Białe

20

 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

 

minimum

 

mini­mum

minimum

mini­mum

minimum

minimum

minimum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

minimum

 

 

 

25 EUR/hl

 

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

 

2204 21 80 0

– – – – – – Pozostałe

20

 

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

 

minimum

 

mini­mum

minimum

mini­mum

minimum

minimum

minimum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

mini­mum

minimum

 

 

 

25 EUR/hl

 

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

26 EUR/hl

25 EUR/hl

25 EUR/hl

 

2304 00 00 0

Makuchy i inne pozostałości stale, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

2306

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2306 30 00 0

– Z nasion słonecznika

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

 

2309

Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309 90 95

– – – – – Zawierające 49% masy lub więcej chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2309 90 95 9

– – – – – – Pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex

2309 90 95 9

Chlorek choliny

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 

2519

Naturalny węglan magnezu (magnezyt); magnezja topiona; magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości innych tlenków dodanych przed spiekaniem; pozostały tlenek magnezu, nawet czysty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2519 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2519 90 10 0

– – Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu

01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2603 00 00 0

Rudy i Koncentraty miedzi

01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2606 00 00 0

Rudy i koncentraty glinu

01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2608 00 00 0

Rudy i koncentraty cynku

01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620

Popiół i pozostałości (inne niż z produkcji żeliwa lub stali), zawierające arsen, metale lub ich związki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2620 30 00 0

– Zawierające głównie miedź

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż oleje odpadowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 11

– – Oleje lekkie i preparaty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Do innych celów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Benzyna silnikowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – Pozostałe, z zawartością ołowiu:

 

 

Kod PCN

Wyszczególnienie

Zawiesze­nie sta­wek cel­nych: autono­micznej, konwen­cyjnej i preferen­cyjnej DEV i LDC

Zawieszenie obniżonych stawek celnych dla:

UE

EFTA

Czechy i Słowacja

Węgry

Słowenia

Rumunia

Bułgaria

Litwa

Łotwa

Estonia

Izrael

Wyspy Owcze

Turcja

Chorwacja

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

– – – – – – – Nieprzekraczającą 0,013g/l:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 11 41 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 95

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 11 45 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 11 49 0

– – – – – – – – O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19

– – Pozostałe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Oleje średnie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Do innych celów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Nafta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19 21 0

– – – – – – Paliwo do silników odrzutowych

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19 25 0

– – – – – – Pozostała

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Oleje ciężkie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – Oleje napędowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – Do innych celów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19 41

– – – – – – O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,05% masy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19 41 1

– – – – – – – Oleje napędowe do silników

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2710 19 41 9

– – – – – – – Pozostałe

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711

Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Skroplone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711 12

– – Propan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2711 12 11 0

– – – – Stosowany jako paliwo napędowe lub do ogrzewania

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, inne woski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 </