| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz. U. Nr 90, poz. 1005, z 2001 r. Nr 66, poz. 669 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Do okresów otrzymywania dodatków, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się okresów pobierania dodatku na podstawie § 8 ust. 2–4b."

2) w § 8 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

„4b. Żołnierz zawodowy przeniesiony do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do otrzymywania dodatków o charakterze stałym należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym."

3) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek służbowy przysługuje żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę:

1) w Jednostce Wojskowej Nr 2305 oraz w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego – w wysokości 25 %,

2) w jednostce wojskowej, elemencie lub pododdziale jednostki wojskowej sił wysokiej gotowości zdolnych do przerzutu, zaliczonej do kategorii od 1 do 3 – w wysokości 15 %,

3) w jednostce wojskowej, elemencie lub pododdziale jednostki wojskowej sił wysokiej gotowości zdolnych do przerzutu, zaliczonej do kategorii od 4 do 5, oraz w wielonarodowej jednostce wojskowej – w wysokości 10 %

– uposażenia bazowego."

4) w § 31 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych pozostających w dyspozycji lub rezerwie kadrowej albo w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »