reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką na stanowiska służbowe w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny oraz zwalniania z tych stanowisk.
§ 2.
Żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką wyznacza się na stanowisko służbowe stosownie do warunków określonych w art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą", zgodnie z opisem stanowiska.
§ 3.
1. Żołnierz zawodowy może zajmować tylko jedno stanowisko służbowe:

1) oficer – przewidziane w etacie dla oficera;

2) podoficer zawodowy – przewidziane w etacie dla podoficera zawodowego;

3) szeregowy zawodowy – przewidziane w etacie dla starszego szeregowego zawodowego lub kaprala zawodowego.

2. Żołnierza zawodowego wyznacza się na nowe stanowisko służbowe na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 7.

3. Okres od jednego do trzech miesięcy liczony od dnia wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe stanowi okres próbny.

4. Okres próbny na stanowisku służbowym dla każdego żołnierza ustala w decyzji organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, stosownie do wniosku w tej sprawie dowódcy jednostki wojskowej.

§ 4.
1. Warunkiem wyznaczania żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 2, na stanowiska służbowe jest również posiadanie przez nich kwalifikacji, którymi są dla:

1) szeregowych zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) – ukończenie co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej, pełnienie czynnej służby wojskowej określonej w odrębnych przepisach przez okres co najmniej sześciu miesięcy;

2) podoficerów zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego:

a) kaprala (mata) – ukończenie co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej, pełnienie czynnej służby wojskowej przez okres sześciu miesięcy, ukończenie kursu podoficerskiego i zdanie egzaminu końcowego,

b) starszego kaprala (starszego mata) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego kaprala (mata) przez okres co najmniej trzech miesięcy,

c) plutonowego (bosmanmata) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego starszego kaprala (starszego mata) przez okres co najmniej trzech miesięcy,

d) sierżanta (bosmana) – posiadanie wykształcenia co najmniej ponadgimnazjalnego oraz ukończenie szkoły podoficerskiej i zdanie egzaminu końcowego,

e) starszego sierżanta (starszego bosmana) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego sierżanta (bosmana) przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

f) młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) – ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i posiadanie świadectwa dojrzałości oraz ukończenie kursu specjalistycznego i zdanie egzaminu końcowego,

g) chorążego (chorążego marynarki) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

h) starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego chorążego (chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

i) starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy;

3) oficerów zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego:

a) podporucznika (podporucznika marynarki) – ukończenie wyższej szkoły wojskowej (wyższej szkoły oficerskiej) lub co najmniej wyższych studiów zawodowych i odbycie przeszkolenia wojskowego oraz zdanie egzaminu na oficera,

b) porucznika (porucznika marynarki) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

c) kapitana (kapitana marynarki) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego porucznika (porucznika marynarki) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu specjalistycznego,

d) majora (komandora podporucznika) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy, ukończenie Akademii Obrony Narodowej (Akademii Marynarki Wojennej) i uzyskanie (posiadanie) tytułu magistra (równorzędnego),

e) podpułkownika (komandora porucznika) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu specjalistycznego lub studiów podyplomowych,

f) pułkownika (komandora) – pełnienie czynnej służby wojskowej na stanowisku służbowym zaszeregowanym do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) przez okres co najmniej dwunastu miesięcy i ukończenie kursu operacyjno-strategicznego,

g) generała (admirała) – ukończenie studium polityki obronnej.

2. Okresy pełnienia czynnej służby wojskowej, o których mowa w ust. 1, mogą zostać skrócone w przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli żołnierz zawodowy dokonał czynu świadczącego o szczególnym męstwie lub za wyjątkowe zasługi (umiejętności dowódcze).

§ 5.
Żołnierz pełniący służbę kandydacką może zajmować tyko jedno stanowisko służbowe przewidziane w etacie wyższej szkoły wojskowej dla podchorążego lub w etacie centrum szkolenia dla elewa.
§ 6.
1. Żołnierza pełniącego służbę kandydacką zwalnia się z zajmowanego stanowiska służbowego w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje organ uprawniony do wyznaczenia tego żołnierza na stanowisko służbowe.

3. Żołnierza pełniącego służbę kandydacką zwolnionego z zajmowanego stanowiska wyznacza się na inne stanowisko służbowe w ramach tej służby lub kieruje do jednostki wojskowej po ich powołaniu do zawodowej służby wojskowej, o ile nie zachodzą przesłanki określone w art. 154 ustawy.

§ 7.
Wyznaczenie żołnierza zawodowego i żołnierza pełniącego służbę kandydacką na kolejne wyższe stanowisko służbowe jest uzależnione od spełnienia warunków, o których mowa w § 2, 4 i 5, oraz uzyskania w okresowych opiniach specjalnych ogólnej oceny bardzo dobrej lub dobrej.
§ 8.
W decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodowego po raz pierwszy na stanowisko służbowe organ uprawniony do tego wyznaczenia zalicza żołnierza zawodowego do określonego korpusu osobowego oraz grupy i specjalności wojskowej.
§ 9.
1. Zwolnienia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska służbowego dokonuje w formie decyzji organ uprawniony do wyznaczenia tego żołnierza na stanowisko służbowe.

2. Wraz ze zwolnieniem żołnierza zawodowego, z zastrzeżeniem art. 143 ust. 4 ustawy, żołnierza wyznacza się na nowe stanowisko służbowe.

3. Warunkiem zwolnienia żołnierza zawodowego z zajmowanego stanowiska w przypadku, o którym mowa w art. 144 ust. 2 pkt 1 ustawy, jest zgoda dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 września 1998 r. w sprawie przebiegu służby wojskowej żołnierzy zawodowych po ogłoszeniu mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 122, poz. 800), które traci moc, w części dotyczącej § 21–25, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama