| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)).”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela l otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 marca 2004 r. (poz. 448)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

750–1030

II

760–1080

III

770–1130

IV

780–1180

V

790–1260

VI

800–1370

VII

810–1490

VIII

820–1620

IX

840–1740

X

870–1860

XI

900–1990

XII

930–2110

XIII

960–2240

XIV

990–2400

XV

1030–2710

XVI

1070–3040

XVII

1110–3370

XVIII

1150–3700

XIX

1210–4030

XX

1270–4370

XXI

1330–4710

XXII

1400–5050

 

Załącznik 2. [l. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH WÓJTÓW (BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST), STAROSTÓW I MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW]

Załącznik nr 2

l. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH WÓJTÓW (BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST), STAROSTÓW I MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW

Lp.

Stanowisko

Kwota w złotych

Wymagane kwalifikacje

wynagrodzenie zasadnicze

dodatek funkcyjny

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Prezydent m.st. Warszawy

5360

2210

2

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

3910–5050

1650–2210

3

Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu)

3910–5050

1340–1860

4

Wójt, burmistrz w gminie:

 

 

 

 

 

– powyżej 100 tys. mieszkańców

3910–5050

1340–1860

 

 

 

– powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców

3610–4740

1340–1860

 

– do 15 tys. mieszkańców

3300–4430

1030–1490

 

 

5

Starosta w powiecie:

 

 

 

 

 

– powyżej 120 tys. mieszkańców

3910–5050

1340–1860

 

 

 

– powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

3610–4740

1340–1860

 

– do 60 tys. mieszkańców

3300–4430

1030–1490

 

 

6

Marszałek województwa w województwie:

 

 

 

 

 

– powyżej 2 mln mieszkańców

4330–5360

1650–2210

 

 

 

– do 2 mln mieszkańców

4330–5050

1650–2210

 

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »