| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Na podstawie art. 1a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych, zwanych dalej „przedsiębiorstwami", oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zwanych dalej „spółkami", o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

2. Szczególne znaczenie dla gospodarki państwa mają również spółki niewymienione w załączniku do rozporządzenia, powstałe w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw wymienionych w tym załączniku.

§ 2.
Ministrami właściwymi, w rozumieniu art. 1a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, będą:

1) minister właściwy do spraw administracji publicznej – w odniesieniu do spółki wymienionej pod poz. 23 załącznika;

2) minister właściwy do spraw gospodarki – w odniesieniu do przedsiębiorstw i spółek, wymienionych pod poz. 1, 2, 20–22, 24 i 25 załącznika;

3) minister właściwy do spraw instytucji finansowych – w odniesieniu do przedsiębiorstwa i spółki, wymienionych pod poz. 18 i 23 załącznika;

4) minister właściwy do spraw łączności – w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymienionego pod poz. 19 załącznika;

5) minister właściwy do spraw środowiska – w odniesieniu do przedsiębiorstwa wymienionego pod poz. 3 załącznika;

6) Minister Obrony Narodowej – w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych pod poz. 4–17 załącznika.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 22, poz. 274 oraz z 2001 r. Nr 20, poz.239).

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2005 r. (poz. 123)

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI PAŃSTWA

1. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu

2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" S.A. w Płocku

3. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie

4. Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie

5. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne w Warszawie

6. Wojskowe Zakłady Elektroniczne w Zielonce

7. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie

8. Wojskowe Zakłady Kartograficzne w Warszawie

9. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 w Łodzi

10. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 w Bydgoszczy

11. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w Zegrzu

12. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 w Czernicy

13. Wojskowe Zakłady Mechaniczne w Siemianowicach Śląskich

14. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 5 w Poznaniu

15. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 w Warszawie

16. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2 w Grudziądzu

17. Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni

18. Bank Gospodarstwa Krajowego

19. Biuro Studiów i Projektów Łączności w Warszawie

20. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie

21. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie

22. Nafta Polska S.A. w Warszawie

23. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

24. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

25. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »