| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 222,poz. 2252) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 542,72 ha położone na terenach miast: Kostrzyn nad Odrą, Nowa Sól, Gorzów Wielkopolski i Gubin oraz gmin: Słubice, Bytom Odrzański, Gubin, Barlinek, Karlino i Goleniów, w tym 54,83 ha położonych na terenie gminy Słubice – „Podstrefa Słubice Kompleks nr 2 Część 2B”, miasta Nowa Sól – „Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 2 Część 2B i 2C”, gminy Karlino – „Podstrefa Karlino Kompleks nr 4” i gminy Barlinek – „Podstrefa Barlinek” przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych.”;

2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) usług pośrednictwa finansowego oraz usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej, określonych w sekcjach J i K PKWiU, z wyjątkiem:

a) usług informatycznych określonych działem 72,

b) usług badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych określonych grupą 73.1,

c) usług rachunkowości i kontroli ksiąg określonych kategorią 74.12.1,

d) usług w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych, określonych kategorią 74.12.2,

e) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych grupą 74.3,

f) usług centrów telefonicznych określonych klasą 74.86;”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Koszty inwestycji oraz wielkość pomocy są dyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

2. Do dyskontowania wydatków poniesionych przed dniem 1 lutego 1998 r. stosuje się średniomiesięczną stopę sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR) ze stycznia 1998 r.

3. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lutego 1998 r. do dnia 31 sierpnia 2004 r. stosuje się średniomiesięczne stopy sześciomiesięcznego kredytu udzielanego na warszawskim rynku międzybankowym (WIBOR), notowane w miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym przedsiębiorca poniósł wydatek lub otrzymał pomoc.

4. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 września 2004 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się średniomiesięczną stopę w wysokości 9,46 %.

5. Do dyskontowania otrzymanej pomocy i wydatków poniesionych od pierwszego dnia miesiąca, w którym opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stopę referencyjną dla Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się tę stopę.

6. Zdyskontowaną wartość poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy określa się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

PV

zdyskontowaną, na dzień wydania zezwolenia, wartość poniesionych wydatków z dnia ich poniesienia lub otrzymanej pomocy z dnia jej otrzymania,

F

wartość poniesionych wydatków lub otrzymanej pomocy,

i

kolejny miesięczny okres dyskontowania,

ri

stopę dyskonta, o której mowa odpowiednio w ust. 2–5, wyrażoną w ułamku dziesiętnym, właściwą dla i-tego okresu dyskontowania,

n

liczbę miesięcy, jakie upłynęły od dnia uzyskania zezwolenia na działalność w strefie do dnia poniesienia wydatków lub dnia otrzymania pomocy, przy czym:

– dniem poniesienia wydatku jest ostatni dzień miesiąca, w którym poniesiono wydatek,

– dniem otrzymania pomocy jest ostatni dzień miesiąca, w którym udzielono pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291),

– dniem uzyskania zezwolenia jest ostatni dzień miesiąca, w którym wydano zezwolenie.”;

 

4) w szczegółowym opisie granic i terenu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) opis granic i terenu Podstrefy Kostrzyn otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa: Kostrzyn

Kompleks nr 1

Obręb: nr 1 i 7 – Kostrzyn nad Odrą

Część 1A

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 7-1581 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 7-1598 do punktu nr 7-1593. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkt nr 7-1596 do punktu nr 7-1591, gdzie załamuje się i biegnie do punktu nr 7-1587. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 7-1599 do punktu nr 7-1588. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7-1581, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 7-1720 wzdłuż południowej krawędzi ulicy Asfaltowej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 7-1721, 7-1729, 7-1724, 7-1725, 7-1558 do punktu nr 7-1559. W punkcie tym granica kompleksu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr 7-1564, 7-1563, 7-1574, 7-1573, 7-1572 do punktu nr 7-1583. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkt nr 7-1595 do punktu nr 7-1582. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7-1590. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkt nr 7-1723 do punktu nr 7-1720, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 7-1589 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty nr 7-1604, 7-1602. 7-1600, 7-1585, 7-1586 do punktu nr 7-1584. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie wzdłuż ulicy Włoskiej przez punkty nr 7-1570, 7-1568 do punktu nr 7-1569. Następnie granica kompleksu załamuje się w kierunku zachodnim i przez punkt nr 7-141 biegnie do punktu nr 7-138. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 7-86, 7-1601 do punktu nr 7-85. Dalej granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-1849. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-1850. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 7-81, 7-78, 7-77 do punktu nr 7-1589, od którego rozpoczęto opis.

Część 1B

Granica biegnie od punktu nr 1-4855 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-4856, 1-4857, 1-4858, 1-4859, 1-4860, 1-4861 do punktu nr 1-4862. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 1-1625, 1-1626 do punktu nr 1-5404. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1-5405, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkty nr 1-5386, 1-5387 do punktu nr 1-5388. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie dalej wzdłuż ulicy Asfaltowej w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1-5384 do punktu nr 1-5383. W punkcie tym granica kompleksu załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 1-5409,1-1612, 1-5399 do punktu nr 1-4855, od którego rozpoczęto opis.

Część 1C

Granica biegnie od punktu nr 1-5280 leżącego po północnej stronie skrzyżowania ulic Sosnowej i Asfaltowej wzdłuż ulicy Asfaltowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 1-5279, 1-5278, 1-5377, 1-5376 do punktu nr 1-5375. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Belgijskiej przez punkt nr 1-5372 do punktu nr 1-5371, gdzie granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-1658, 1-1657, 1-1656, 1-1655, 1-1654 do punktu nr 1-4882. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Sosnowej przez punkt nr 1-4883 do punktu nr 1-5280, od którego rozpoczęto opis.

Część 1D

Granica biegnie od punktu nr 7-1553 leżącego po północnej stronie skrzyżowania ulic Energetyków i Włoskiej wzdłuż ulicy Włoskiej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 7-1527, 7-1528, 7-1529, 7-1530 do punktu nr 7-1531. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie dalej wzdłuż ulicy Włoskiej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 7-1532, 7-1550, 7-1533, 7-1534, 7-1614 do punktu nr 7-1535. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Asfaltowej przez punkty nr 7-1615, 7-1536, 7-1537, 7-1538, 7-1539, 7-1540, 7-1542, 7-1547, 7-1622 do punktu nr 7-1548. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Energetyków przez punkty nr 7-1621, 7-1549 do punktu nr 7-1551, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie do punktu nr 7-1552, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie równolegle do ulicy Energetyków przez punkt nr 7-1458 do punktu nr 7-1553, od którego rozpoczęto opis.

Część 1E

Granica biegnie od punktu nr 7-181 leżącego po południowej stronie ulicy Energetyków w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 7-182, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-184. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim prostopadle do ulicy Olczaka przez punkty nr 7-179, 7-1576, 7-1577 do punktu nr 7-1578. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ulicy Olczaka do punktu nr 7-190. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 7-1575. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Energetyków przez punkt nr 7-1544 do punktu nr 7-181, od którego rozpoczęto opis.

Część 1F

Granica biegnie od punktu nr 1-6020 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-6021, 1-3910, 1-1584, 1-1585, 1-2529, 1-2530, 1-4211, 1-2531 do punktu nr 1-4214. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-4213. Dalej granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnimi biegnie przez punkt nr 1-1580 do punktu nr 1-1579. Tu granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 1-1578 do punktu nr 1-1577. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ulicy Asfaltowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 1-83, 1-2302, 1-2304, 1-184, 1-2305, 1-1583 do punktu nr 1-1582. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 1-3978, 1-4359 biegnie do punktu nr 1-6020, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Obręb: nr 1 – Kostrzyn nad Odrą

Część 2A

Granica biegnie od punktu nr 410.412-2223 stanowiącego punkt osnowy pomiarowej, trwale stabilizowanej linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim równolegle do linii kolejowej przez punkty nr 1-278, 1-277, 1-276, 1-275,1-274, 410.412-2224, 1-273, 1-272, 1-271, 1-270, 1-269, 1-268, 1-267, 1-266, 410.412-2226, 1-265,1-264, 410.412-2227, 1-263, 1-262, 1-261, 410.412-2228, 1-260 do punktu nr 1-259. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 1-382 i 1-383 do punktu nr 1-384, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 1-392, 1-393, 1-399, 1-400, 1-401, 1-402, 1-4917 do punktu nr 1-500. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 1-503, 1-521, 1-522, 1-525, 1-526 do punktu nr 1-529. Dalej granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 1-528 do południowo-wschodniej linii granicznej działki 1-78. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 1-489 i 1-466 do punktu nr 1-467. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 1-468, 1-469, 1-470, 1-471, 1-472, 1-473, 1-474, 1-475, 1-476, 1-477, 1-480 do punktu nr 1-478. Tu granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 1-479, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 1-298, 1-297, 1-296, 1-295, 410.412-2215, 1-294 do punktu nr 1-293. W punkcie tym granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez punkty nr 1-432, 1-427, 1-358, 1-281, 1-280, 1-279, 1-10010 do punktu nr 410.412-2223, od którego rozpoczęto opis.

Część 2C

Granica biegnie od punktu nr 1-236 leżącego na południowo-zachodniej granicy terenów PKP w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki 1-2 przez punkty nr 1-822, 1-240, 1-839, 1-840, 1-244 do punktu nr 1-841. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 1-828, a następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 1-827, 1-826, 1-825 biegnie do punktu nr 1-793. W punkcie tym granica kompleksu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ulicy Leśnej przez punkty nr 1-3965, 1-792, 1-791, 1-790, 1-2523, 1-789 do punktu nr 1-788. Tu granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 1-236, od którego rozpoczęto opis.

Część 2D

Granica biegnie od punktu nr 1-842, leżącego po zachodniej stronie linii kolejowej, linią łamaną w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż terenów PKP przez punkty nr 1-245, 1-246, 1-247, 1-843, 1-846, 1-248, 1-850, 1-851, 1-249, 1-855, 1-856, 1-860, 1-250, 1-861, 1-251, 1-252 do punktu nr 1-864. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie jako linia graniczna z lasami do punktu nr 1-863. Następnie granica skręca na północny zachód i przebiega w linii prostej przez punkt nr 1-862 do punktu nr 1-859, położonego na skraju lasu. Od tego punktu granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1-6349. Tutaj zmienia kierunek na północno-zachodni i dobiega do punktu nr 1-6348. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i w linii prostej przez punkt nr 1-829 biegnie do punktu nr 1-842, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 3

Obręb: nr 3 – Kostrzyn nad Odrą

Część 3A

Granica biegnie od punktu nr 3-271 leżącego po północnej stronie Alei Milenijnej wzdłuż ulicy w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 3-258, 3-257 do punktu nr 3-266. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i linią łamaną przez punkty nr 3-265, 3-264, 3-263, 3-262, 3-261, 3-268, 3-260, 3-259 biegnie do punktu nr 3-38. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północnym i przez punkty nr 4-3586, 4-3507 biegnie do punktu nr 4-3584. Tu granica pod kątem prostym zmienia kierunek na wschodni i przez punkty nr 3-267, 3-180, 3-270 biegnie do punktu nr 3-271, od którego rozpoczęto opis.

Część 3B

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3-274 leżącego na północnej stronie Alei Milenijnej w kierunku zachodnim do punktu nr 3-273. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-275. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3-274, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3-402 leżącego na północnej stronie Alei Milenijnej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-401. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-105. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 3-106, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkt nr 3-134 do punktu nr 3-403, a następnie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-125. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 3-325 do punktu nr 3-126, a następnie pod kątem prostym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-231. Od tego punktu granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż Alei Milenijnej przez punkty nr 3-324, 3-232, 3-245, 3-233, 3-251, 3-250 i 3-249 do punktu nr 3-402, od którego rozpoczęto opis.

Część 3C

Granica biegnie od punktu nr 3-292 leżącego po północnej stronie Alei Milenijnej wzdłuż ulicy przez punkt nr 3-318 do punktu nr 3-230, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-129. Tu granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 3-130 biegnie do punktu nr 3-182, gdzie załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-320 do punktu nr 3-183. W punkcie tym granica zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3-295, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie przez punkty nr 3-319, 3-294, 3-316, 3-293 do punktu nr 3-292, od którego rozpoczęto opis.

Część 3D

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3-291 leżącego po północnej stronie Alei Milenijnej w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-290 do punktu nr 3-289, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-229. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-306, gdzie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-310. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 3-226 do punktu nr 3-227. Tu granica skręca i biegnie wzdłuż Alei Milenijnej przez punkty nr 3-189 i 3-228 do punktu nr 3-291, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3-204 leżącego na północnej stronie Alei Milenijnej w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3-205, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 3-206 i 3-225 biegnie do punktu nr 3-224. Tu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3-223 do punktu nr 3-220. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-369. Następnie załamuje się i biegnie równolegle do ulicy Północnej przez punkty nr 3-368, 3-367 do punktu nr 3-370, gdzie załamuje się i biegnie po tuku przez punkty nr 3-222, 3-200, 3-201 i 3-202 do punktu nr 3-191 leżącego przy skrzyżowaniu Alei Milenijnej i ulicy Północnej. Dalej granica załamuje się i biegnie wzdłuż Alei Milenijnej przez punkt nr 3-190 i 3-203 do punktu nr 3-204, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3-286 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 3-297 do punktu nr 3-296. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-322, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-321. Dalej granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 3-286, od którego rozpoczęto opis.

Część 3E

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3-252 krawędzią Alei Milenijnej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 3-234, 3-246, 3-235, 3-236, 3-244, 3-237, 3-238, 3-334 do punktu nr 3-326, gdzie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3-329 biegnie do punktu nr 3-327. Tu granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-337. Z tego punktu granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 3-336, 3-332, 3-338, 3-330 biegnie do punktu nr 3-328. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 3-195, 3-194, 3-298, 3-299 do punktu nr 3-300. W punkcie tym granica zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż ulicy Północnej przez punkty nr 3-301, 3-302, 3-196, 3-197, 3-198 do punktu nr 3-199. W punkcie tym granica załamuje się i biegnie linią łamaną w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 3-145, 3-111, 3-112, 3-113, 3-114, 3-115, 3-323, 3-116, 3-117, 3-118, 3-333, 3-119, 3-147 do punktu nr 3-120, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3-121. W punkcie tym granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż terenów PKP przez punkty nr 3-243, 3-122, 3-138, 3-12, 3-14, 3-15, 3-16 do punktu nr 3-17. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 3-109, 3-108 biegnie do punktu nr 3-252, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3-413 leżącego na południowej stronie Alei Milenijnej przez punkt nr 3-248 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-411. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 3-410, 3-409, 3-408, 3-407, 3-406 biegnie do punktu nr 3-405, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-404. Następnie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 3-412 do punktu nr 3-413, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3-343 leżącego na południowej stronie Alei Milenijnej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3-348, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 3-347 biegnie do punktu nr 3-346. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 3-345. Dalej granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 3-344 biegnie do punktu nr 3-343, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 4

Obręb: nr 7 – Zatorze Fabryczne

Granica biegnie od punktu nr 7-1891 leżącego po zachodniej stronie ulicy Eugeniusza Olczaka, wzdłuż tej ulicy w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7-607. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-608. Tu granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7-1008. Od tego punktu granica po ponownej zmianie kierunku na północno-zachodni biegnie do punktu nr 7-1009, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i linią łamaną przebiega przez punkt nr 7-1010 do punktu nr 7-1011 położonego po północnej stronie asfaltowej drogi wewnętrznej. Od wymienionego punktu granica kolejny raz skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej w linii prostej przez punkt nr 7-1888 do punktu nr 7-1004. W punkcie tym granica po zmianie kierunku na północno-wschodni, pod kątem zbliżonym do prostego, biegnie w linii prostej przez punkty nr 7-1005 i 7-1878 do punktu nr 7-1006. Tu granica załamuje się pod kątem zbliżonym do prostego w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 7-1889. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i kieruje się na punkt nr 7-1890. Następnie granica po ponownej zmianie kierunku pod kątem prostym na południowo-wschodni biegnie do punktu nr 7-1891, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w opisie granic i terenu Podstrefy Gorzów Wielkopolski w Kompleksie nr 1 – Baczyna skreśla się opis granic i terenu Części 1D,

c) opis granic i terenu Podstrefy Nowa Sól otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa: Nowa Sól

Kompleks nr 1

Obręb: nr 6 – Nowa Sól

Granica biegnie od punktu granicznego nr 60245 przy rowie o nr ewidencyjnym 11 i działce nr 21 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 60103 stanowiącego punkt graniczny z PKP i obrębem Zakęcie gmina Otyń. Od punktu nr 60103 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr 60102, 60101, 60100, 60099, 60098, 60097, 60096, 60095, 60094, 60093, 60092, 60091, 60090, 60089, 60088, 60087, 60086, 60085, 60222, 60221, 60084, 60083, 60082, 60081, 60080, 60079, 60078, 60077, 60076, 60075, 60074, 60073, 60072, 60071, 60070, 60069, 60068, 60067, 60066, 60065 do punktu granicznego nr 60064. Od punktu nr 60064 granica skręca na południe i biegnie przez punkt nr 60329 do punktu nr 60328, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 60218. Dalej granica biegnie na południe granicą działki nr 10 do punktu nr 60219 i na wschód do punktu nr 60220. Następnie granica poprzez punkty nr 61043, 60319 oraz 61053 dochodzi do punktu nr 61032, skąd po załamaniu w kierunku zachodnim wzdłuż drogi biegnie poprzez punkty nr 61041, 61031 do punktu nr 61030. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 61034, po czym zmienia kierunek na wschód i poprzez punkty nr 61033 oraz 60980 dochodzi do punktu nr 60981, ponownie załamując się w kierunku południowym, i poprzez punkty nr 60321, 60663, 060982 dochodzi do punktu nr 60401, który to leży na styku granicy z rowem melioracyjnym nr 11. Od punktu nr 60401 granica biegnie skrajem rowu nr 11 przez punkty nr 60404, 60405, 60410, 60412, 60414, 60416, 61026, 60418, 61027, 60375, 60374, 60372, 60370, 60367, 60365, 60364, 60361, 60360, 60357, 60356, 60354, 60352, 60350, 60348, 60346. 60265, 60263, 60261, 60259, 60258, 60255, 60253, 60252, 60249, 60248 do punktu nr 60245, od którego rozpoczęto opis.

Z wyżej opisanego obszaru wyłączona jest działka nr 9/14, której granica biegnie od punktu nr 061056 w kierunku południowym poprzez punkty nr 061054, 061052, 061051, dochodząc do punktu nr 061029. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim, dochodząc do punktu nr 061028. W punkcie tym następuje kolejne załamanie granicy w kierunku północnym do punktu nr 061055, z którego to granica w kierunku wschodnim biegnie do punktu nr 061056, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks nr 2

Obręb: nr 2 – Nowa Sól

Część 2A

Granica biegnie od punktu nr 22657 w kierunku północnym przez załamania w punktach nr 23380, 23420, 10580 do punktu nr 23405 i dalej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 29602, 10661, 29600, 29601 do załamania w punkcie nr 23400, gdzie skręca w kierunku ulicy Królowej Jadwigi przez punkty nr 10660, 26697, 26696, dochodząc do punktu 23399. Od punktu nr 23399 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 23392 i 26695 do punktu nr 23391. Od punktu nr 23391 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez załamania w punktach nr 10567 i 10566 do punktu nr 10563, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 10562 do punktu nr 10561. W punkcie nr 10561 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 10555 do punktu nr 10476. Od punktu nr 10476 granica biegnie po granicy działki nr 432/23 przez punkty nr 10471, 10568, 10569, 10570 do punktu nr 10572. Od punktu nr 10572 granica obiega budynek położony na działce nr 432/24 przez punkty nr 10573, 10574, 10575, 10576, 10548 do punktu nr 10549. Od punktu nr 10549 granica obiega budynek położony na działce nr 432/19 przez punkty nr 10524, 10525, 10514, 10513, 10520, 10508, 10522, 10523 do punktu nr 10524, skąd wraca do punktu nr 10549 i biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10550. Od punktu nr 10550 granica obiega budynek położony na działce nr 432/20 przez punkty nr 10506, 10505 do punktu nr 10552. Od punktu nr 10552 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 10553 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 granica biegnie wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi przez punkty nr 10503, 10502, 27286, 27285, 27284, 27283, 27282, 27281, 27280, 27279, 27278, 27277 do załamania w punkcie nr 22708. Od punktu nr 22708 granica skręca w kierunku zachodnim i obchodzi działkę nr 427 po załamaniach w punktach nr 10499, 27287, 22707, 26082, 22706, 22705, 27276, 22704, dochodząc do załamania w punkcie nr 22703. Od punktu nr 22703 granica dalej biegnie w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi przez punkty nr 27264, 27263, 10475, 27262, 27261, 27260, 27259, 27258, 27257, 27256, 27255, dochodząc do załamania w punkcie nr 22687. Od punktu nr 22687 granica skręca w kierunku zachodnim wzdłuż ulicy Piastowskiej i biegnie przez punkty nr 27265, 29494 do punktu nr 27229, gdzie od strony południowej obiega boksy garażowe przez punkty nr od 27242 do 27254 i biegnie dalej do punktu nr 27241. Od punktu nr 27241 granica skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 22686 i dalej biegnie w kierunku południowym przez załamania w punktach nr 29539 i 22685 do punktu nr 22684. Od punktu nr 22684 granica dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 10608, 22955, 10470 i 10468 do załamania w punkcie nr 22683. Od punktu nr 22683 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 29532, 22682 do punktu nr 22681. Dalej granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 10461 i 22674. Od punktu nr 22674 granica biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty nr 26084, 10537, 22673, 22672, 26069, 10538, aż do załamania w punkcie nr 22671 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 22670. W punkcie nr 22670 granica skręca w kierunku południowym, biegnąc w stronę ulicy Wojska Polskiego, dochodząc do punktu nr 22667. Od punktu nr 22667 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr 23395, 23394, 10609 do punktu nr 22760, gdzie obiega, od strony północnej, przez punkty nr 26761, 26762, 26763, 26764, budynek stacji transformatorowej, dochodząc do punktu nr 22665. Od punktu nr 22665 granica dalej biegnie wzdłuż ulicy Wojska Polskiego przez punkty nr 10587, 22664, 10584, 22663, 22662, 23401 i dochodzi do punktu nr 10582, od którego biegnie po linii łamanej przez punkty nr 22661, 22660 i 22659 do punktu nr 22658 i dalej wzdłuż ulicy do punktu nr 22657, od którego rozpoczęto opis.

Część 2B

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 0,6928 ha

Działki nr 432/15, 432/20, 432/21, 432/22, 432/23 i 432/24

Granica biegnie od punktu granicznego nr 23390, stanowiącego narożnik budynku nr 3 przy ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 10565, 10556, 26698, 23389 do punktu nr 26699. Od punktu nr 26699 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez załamanie w punkcie nr 10553 do punktu nr 10552. Dalej granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i obiega budynki położone na dziatkach nr 432/20 i 432/24 przez załamania w punktach nr 10505, 10506, 10550, 10549, 10548 i dalej przez punkty nr 10576, 10575, 10574, 10573 do punktu nr 10572. Od punktu nr 10572 granica obiega budynek hydroforni po granicy działki nr 432/23 przez punkty nr 10570, 10569, 10568 do punktu nr 10471 i dalej przez punkt nr 10476 do punktu nr 10555. Od punktu nr 10555 granica biegnie do punktu nr 10561, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 10562 biegnie do punktu nr 10563. W punkcie nr 10563 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez załamania w punktach nr 10566 i 10567 biegnie do punktu nr 23391 stanowiącego narożnik z działką nr 429. Od punktu nr 23391 granica biegnie do narożnika budynku mieszkalnego nr 3 – punkt nr 26700 i dalej do punktu nr 23390, od którego rozpoczęto opis.

Część 2C

obszar spełniający kryteria określone w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o pow. 0,1136 ha

Działka nr 432/19

Granica biegnie od punktu nr 10520 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 10513 i dalej obiega budynek położony na działce nr 432/19 przez załamania w punktach nr 10514, 10525, 10524, 10523. 10522 i 10508 do punktu nr 10520, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Goleniów w brzmieniu:

„Podstrefa: Goleniów

Obręb: 0018 – Łozienica, gmina Goleniów

Część A

Działki nr: 1176, 1179, 1180

Granica biegnie od punktu granicznego nr 609 leżącego na wschodnim brzegu rowu (działka nr 24) linią prostą w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 116. W punkcie tym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr 115, 114 do punktu nr 113. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu nr 612 położonego na wschodnim brzegu rowu. Z punktu nr 612 granica biegnie wzdłuż wschodniego brzegu rowu w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 611, 610 do punktu nr 609, od którego rozpoczęto opis.

Część B

Działki nr: 1177/2, 1178/2, 1181/2, 1182/2

Granica biegnie od punktu granicznego nr 635 linią prostą w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 626. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr 627, 628, 629 do punktu nr 630. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej do punktu nr 639. Z punktu nr 639 granica biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 638, 637, 636 do punktu nr 635, od którego rozpoczęto opis.

Część C

Działki nr: 96/20, 96/22

Granica biegnie od punktu granicznego nr 632 linią prostą w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 631. W punkcie tym granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 329, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 328, 340 do punktu nr 634. Z punktu nr 634 pod kątem ostrym skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 633. Dalej granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim równolegle do drogi asfaltowej (droga powiatowa Goleniów – Lubczyna) do punktu nr 345/k33. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkt nr 327 do punktu nr 632, od którego rozpoczęto opis.

Część D

Działka nr 92/22

Granica biegnie od punktu granicznego nr 642 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 643. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 644. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 645. Z punktu nr 645 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 642, od którego rozpoczęto opis.

Część E

Działka nr 216/30

Granica biegnie od punktu granicznego nr 649 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 646. W punkcie tym załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 647. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 648. Z punktu nr 648 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 649, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Przedsiębiorcy, korzystający po dniu 1 stycznia 2001 r. z pomocy publicznej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wartość dotychczas poniesionych wydatków i otrzymanej pomocy przeliczą według sposobu określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840 oraz z 2004 r. Nr 123, poz. 1291.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »