| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 28 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (Dz. U. Nr 80, poz. 375, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli A część II otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

II. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych

1

Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

wyższe

7

XVII – XIX

2

Kierownik: wydziału ekonomiczno-administracyjnego, pracowni informatycznej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

wyższe

7

XVI – XVIII

Główny księgowy

według odrębnych przepisów

3

Radca prawny

według odrębnych przepisów

XV – XVIII

4

Zastępca kierownika wydziału ekonomiczno-administracyjnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

wyższe

7

XV – XVII

Kierownik wydziału organizacyjno-administracyjnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej

5

Główny specjalista w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w okręgowej komisji egzaminacyjnej

wyższe

7

XIV – XVII

Administrator aplikacji komputerowych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zastępca kierownika wydziału organizacyjno-administracyjnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej

wyższe

7

XIV – XVI

Starszy specjalista

6

7

Specjalista

wyższe

5

XIII – XV

8

Samodzielny referent

średnie

6

XI –XIII

Starszy księgowy

4

Programista

6

9

Starszy kasjer

średnie

4

X –XIII

10

Starszy referent

średnie

4

VIII –XII

11

Kasjer

średnie

IX –XI

12

Referent

średnie

VI –XI

Księgowy

 

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I w pkt I Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

„1

Dyrektor szkoły nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych

4–6”

Wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Kierownik: wydziału ekonomiczno-administracyjnego, pracowni informatycznej w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 31, poz. 182, z 1998 r. Nr 45, poz. 281, z 1999 r. Nr 35, poz. 334 i Nr 78, poz. 882, z 2000 r. Nr 27, poz. 329, z 2001 r. Nr 32, poz. 377, z 2003 r. Nr 44, poz. 379, z 2004 r. Nr 45, poz. 430 oraz z 2005 r. Nr 38, poz. 345.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 19 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »