| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 października 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. Nr 109, poz. 960, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej „kolegium”:

Lp.

Stanowisko

Mnożniki wynagrodzenia zasadniczego

Dodatek funkcyjny

1

Prezes kolegium

3,6

0,7

2

Wiceprezes kolegium

3,35

0,4

3

Członek kolegium

3,15

 

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

3) załączniki nr 1–3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288 i Nr 122, poz. 1020.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 143, poz. 1202, z 2003 r. Nr 113, poz. 1072, z 2004 r. Nr 166, poz. 1739 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 956.

Załącznik 1. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 października 2005 r. (poz. 1708)

Załącznik nr 1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

800 – 1 200

II

820 – 1 300

III

840 – 1 400

IV

860 – 1 500

V

880 – 1 600

VI

900 – 1 700

VII

920 – 1 800

VIII

950 – 1 900

IX

980 – 2 000

X

1 020 – 2 100

XI

1 060 – 2 100

XII

1 100 – 2 250

XIII

1 150 – 2 400

XIV

1 200 – 2 550

XV

1 250 – 2 700

XVI

1 300 – 2 900

XVII

1 350 – 3 100

XVIII

1 400 – 3 300

XIX

1 450 – 3 500

XX

1 500 – 3 700

XXI

1 550 – 3 900

 

Załącznik 2. [TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent od kwoty 800 zł

1

do 35

2

do 50

3

do 65

4

do 85

5

do 95

6

do 110

7

do 125

8

do 150

9

do 175

10

do 200

 

Załącznik 3. [TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW]

Załącznik nr 3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego

Wykształcenie

Liczba lat pracy

1

Kierownik biura

XV – XXI

do 10

wyższe

4

2

Główny księgowy

XV – XXI

do 9

wg odrębnych przepisów

 

3

Starszy inspektor

XIII – XVI

wyższe

3

4

Inspektor

XII–XIV

wyższe

2

średnie

4

5

Referent

VII–XIII

średnie

6

Księgowy

VIII–XII

średnie

7

Informatyk

XI–XII

wyższe

średnie

8

Archiwista

I–III

średnie

9

Sprzątaczka

I

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »